Våre forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste TSB driver prosjekter for å fremme og utføre forskning på områder i TSB og utfører andre forskningsoppdrag alene eller i samarbeid med eksterne. 

 

​Ifølge forskriften for nasjonale kompetansetjenester (paragraf 4-6) skal  tjenestene delta i forskning og etablering av forskningsnettverk. Nasjonal kompetansetjeneste TSB driver følgende forskningsprosjekter: 

Måleverktøy i TSB

Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning

Steroideforskning

​Pågående studier

Behandlingsønske og informasjonsbehov blant brukere av anabole steroider med helseproblemer

Ingrid Havnes , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study

Anne Bukten, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2013 - 2023
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Lederutvikling gjennom mentorordning

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Cycling with anabolic steroids; studying how large fluctuations affects brain

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Drop-out in addiction treatment

Hanne Helene Brorson, Universitetet i Oslo

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Statusrapport LAR 2017

Helge Waal m.fl, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2017 - 2017
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Asberger og rus

Sissel Berge Helverschou, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2014 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Psykopati og rus

Aina Sundt Gullhaugen, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Alkoholidentifikasjon og intervensjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste

Ole Næss, Nasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Prototyper

Sigurd Johan Aanderaa, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Prosjektperiode:
2015 - 2018
Deltakende helseregion:
HSØ

Proritering av pasienter i TSB

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF
Prosjektperiode:
2014 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Continuum- The ASAM Criteria Decision Engine

Marianne Stalvik, Andre institusjoner

Prosjektperiode:
2016 - 2026
Deltakende helseregion:
HSØ HMN

Anabolic steroid effects on brain morphology, cognitive functioning, and emotional processing

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Samtaleterapi ved AAS-bruk. Pilotprosjekt

Christine Wisløff, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Steroidebruk blandt pasienter i TSB-prevalensstudie

Astrid Bjørnebekk, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2016 - 2019
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

MoCA - validering av verktøy for kognitiv screening av ruspasienter

Espen Ajo Arnevik , Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2015 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Personlighet og rus, Normering Sipp-118

Espen Ajo Arnevik, Oslo universitetssykehus HF

Prosjektperiode:
2013 - 2020
Deltakende helseregion:
HSØ

​Cognitive behavioural therapy for patients with early dementia

Psyk. Institutt, UiO

Infants somatic and mental health when mother continues versus stops using opioids during pregnancy

Psyk institutt UiO

​​Treatment of patients with compex trauma

Modum bad

​The impact of horse assisted therapy (HAT) on addiction treatment and outcomes


Medisinsk fakultet, UiO 

​Stop SUD !

KORFOR

​Reducing drop-out from substance abuse treatment due to online feedback (OQ45.2)

Psyk. Institutt, UiO

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole steroider   

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF
Prosjektperiode:
2016 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN

Forskningsnyheter

 • 18.05.2017
  TSB er underforsket

  Ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) går bare to prosent av de norske sykehusenes driftskostnader til forskning innen TSB.

 • 11.10.2016
  Norsk og internasjonalt forskerfokus på steroidebruk

  Les mer

 • 05.04.2017
  Forskersamarbeid om somatisk helse og rus

  Forskere går sammen om å styrke fokus på somatisk sykelighet blant rusmiddelavhengige. – Somatikk og rus må snakke bedre sammen, sier Jørgen Bramness som er en av initiativtakerne til Forskernettverk for klinisk forskning innen rus og som...

 • 24.10.2016
  Systematisk matching gir bedre utfall i TSB

  Forbedret kartlegging av ruspasienters behov viser seg å være en god investering.  Bruken av et strukturert elektronisk spørreskjema ga bedre plassering av pasientene og bedre utfall av behandling i TSB, ifølge undersøkelser som Marianne St...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.