Akutte tjenester i TSB

Helseforetak i Norge har ansvar for at pasientene med rus- og
avhengighetsproblemer skal ha tilbud om akuttbehandling. 
Men hva kjennetegner god akuttbehandling?

Prosjektet sørget for å evaluere «Rusakuttmottaket» ved Oslo universitetssykehus og skal bidra til at resultatene blir kjent for øvrige helseforetak, samt tilrettelegge for faglige gjennomgang og drøfting av ulike modeller for å tilby akutte tjenester. (Prosjektet er nå avsluttet)

Kontaktperson

Espen Ajo Arnevik

esarne@ous-hf.no

Prosjektbeskrivelse

Evaluering av akutt-tilbud 

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus

  • Akutte tjenester i TSB – myte eller realitet?

    – Vi har et godt stykke igjen før tilbudet om akutt rusbehandling og øyeblikkelig hjelp til ruspasienter er godt nok ivaretatt i alle deler av landet, sa overlege Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet under et seminar om rusakutte tjenester.

  • Bedre rusakutt hjelp til pasienter i Oslo

    «Rusakutten» ved Oslo universitetssykehus åpnet i 2010 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet, og var den første av sitt slag i et norsk sykehus. En rapport fra SINTEF beskriver pasienter og samarbeidspartneres erfaringer.

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.