Asperger og rus

Prosjekt for å samle  erfaringer fra klinikere, veiledere og pasienter om 
behandling av samtidig autismespekterdiagnose og ruslidelse

Det finnes ingen god oversikt over hvor mange med Autismespekterdiagnoser (ASD) som også har et rusproblem, verken i Norge eller internasjonalt. Det er ikke utviklet spesifikk behandlingsmetodikk for pasientgruppen, og faren for manglende behandling eller feilbehandling er derfor til stede.

Om prosjektet


Et mål med prosjektet er å sikre likverdig tilgang på individuelt tilrettelagt rusbehandling helsetjenester for pasienter med samtidig Autismespekterdiagnoser / forstyrrelser (ASD) og ruslidelser innen spesialisthelsetjenesten.

Som ledd i prosjektet skal tidligere erfaringer med behandling av pasienter i denne målgruppen oppsummeres og et antall pasienter i Norge behandles av terapeuter som får veiledning. Klinikere, veiledere og pasienters erfaringer skal beskrives og gjøres kjent i form av artikler og veiledningsmateriale.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Seksjon ruspoliklinikker og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier (tidligere Autismeenheten), Oslo Universitetssykehus.

Prosjektbeskrivelse

Medarbeidere

Sissel Berge Helverschou
Prosjektleder
shelvers@ous-hf.no
Tlf 23 01 60 56


Styringsgruppe

Espen Arnevik (leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB)
Britta Nilsson, (leder seksjon NevSom)
Kari Bussesund (leder Seksjon for ruspoliklinikker, OUS),
Sissel Berge Helverschou (Prosjektleder)

Referansegruppe

Psykolog Stein Ketil Sauarlia, Voksenhabiliteringstjenesten, St.Olavs Hospital
Psykologspesialist Magne Storvik, Habiliteringstjenesten i Ålesund
Representant for Autismeforeningen i Norge
Brukerrepresentanter fra rusfeltet/ Mental helse
Terapeutene som gjennomfører behandingen

Vitenskapelige publikasjoner

Espen Ajo Arnevik and Sissel Berge Helverschou (2016): Autism Spectrum Disorder and Co-occurringSubstance Use Disorder – A Systematic Review , Substance Abuse: Research and Treatment 2016:10   69-75

Håndbok

  • Håndbok Asperger syndrom og rus

    Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webansvarlig: Tone Øiern
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.