Samtidig Asperger syndrom og rusproblem

Hva bør behandling av personer med samtidig Asperger syndrom og ruslidelse inneholde? En håndbok om Asperger syndrom og rus skal gi klinikere pekepinner på virksomme metoder og brukere og pårørende informasjon om hva de kan forvente i TSB.

Håndboka er del av et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt: Asperger syndrom og rus -
et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og med medvirkning fra blant andre Autismeforeningen.

Elektronisk versjon

Bestilling av trykte eksemplarer