HELSENORGE

Bruker i sentrum

Prosjekt for å gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling

Studenter overveldes ofte når de kommer i kliniske praksis-situasjoner. Dette prosjektet skal forberede dem på  samarbeid rundt  brukere med sammensatt og kompleks problematikk, gjennom simulerte situasjoner. Metodene som brukes er individuell plan og andre  tverrfaglige og tverretatlige samarbeidsmetoder, der brukeren står i sentrum.

Undervisningsprosjektet er utviklet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner og aktuelle tjenester. Nå lager vi en film og en undervisningspakke som kan brukes i undervisningen, og som viser verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

 

Bakgrunn for prosjektet

Siden 2015 har leger og forskere ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, behandlere ved Oslo universitetssykehus, bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommunerepresentanter, NAV-ansatte og behandlere fra ruspoliklinikker, prøvd ut en ny undervisningsmetode: Simulering av ansvarsgruppemøter for en  person med rus- og psykisk helseutfordringer. Stiftelsen DAM har gitt økonomisk støtte til å videreutvikle og synliggjøre og metodikken slik at den kan tas i bruk av flere studenter og læresteder.

Mål med prosjektet

En film og annet støttemateriell skal produseres og brukere skal gis opplæring i å bruke denne pakken i undervisning. Målet er at ulike studiesteder skal ta i bruk undervisningsopplegget

Prosjektorganisasjon

Prosjektet driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm og Universitet i Oslo. Vi har en referansegruppe med representanter fra flere høyskoler, universitet og kompetansemiljøer. I, tillegg er det et tett samarbeid med andre relevante bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Aktivitet i prosjektet

Aktiviteten i prosjektet i 2020 er påvirket av Covid19, men prosjektet er i rute.

Høst 2019

Vår 2020

Høst 2020

Vår 2021

Møte Referansegruppe Møte Referansegruppe Opplæring Undervisning
Workshop Brukere Workshop brukere UndervisningEvaluere
Produksjon av filmOpplæringspakkeUndervisningSluttrapport

Ekstern omtale av prosjektet

Lærer studentene å sette brukeren i Sentrum (UiO)

Å sette brukeren i sentrum – allerede som student (Tidsskrift for norsk legeforening)

Snakk med meg - ikke om meg - Studenter setter pasientene i sentrum! (Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon)

Undervisning med brukeren i sentrum (Erfaringskompetanse.no)

Ansatte

Tommy Sjåfjell
Prosjektleder
E-post: tommlu@ous-hf.no / tommys@a-larm.no
Telefon: 472 91 063
Eva Sørlie
Prosjektmedarbeider
E-post: esoerl@ous-hf.no  
Telefon: 932 07 001
 

Ingrid Amalia Havnes
Prosjektmedarbeider
E-post: uxamav@ous-hf.no  
Telefon: 469 59 791

Fant du det du lette etter?