«Bruker i sentrum» går digitalt

Prosjektet «Bruker i sentrum» tilbyr nå filmbasert undervisning basert på scener fra studentenes fremtidige arbeidshverdag. Fra å bygge på fysisk simulering av ansvarsgruppemøter, er det sentrale elementet en filmet versjon av et slikt møte. 

Hjemmeundervisning: Fremtidige undervisere med brukererfaring fikk introduksjon til ny film og tipshefte som "Bruker i sentrum" tilbyr til bruk i undervsining.

Sammen med en underviser ved legestudiet i Oslo, har Nasjonal kompetansetjeneste TSB utviklet undervisningsopplegget «Bruker i sentrum», der personer med brukererfaring og representanter for ulike profesjoner skal delta i å simulere fysiske ansvarsgruppemøter , som studenter deretter analyserer og diskuterer med en person med brukererfaring til stede.

I tidligere versjoner spiller simuleringen ut i undervisningslokalet, der alle aktører er fysiske til stede. I en mer koronavennlige versjon av opplegget er scenene fra ansvarsgruppemøte ferdig innspilt i en halv time lang film. En skuespiller spiller brukeren og yrkesutøvere fra ulike profesjoner og tjenester som vanligvis deltar i slike møter, spiller rollene de kan ha. Den pårørende i møtet spilles av representant fra pårørendeorganisasjonen Ivareta. En gjennomgangsmelodi i filmen er at man ikke alltid lykkes like godt å nå fram til hverandre. 

Høstpremiere 

I september 2020 ble filmen vist for første gang for personer med brukererfaring som vil være aktuelle undervisere på lærestedene. Alle var positive til at den kan egne seg som en realistisk ramme om undervisning av folk som skal befolke ansvarsgruppemøter i framtiden.

Til støtte i undervisningen er det laget et tipshefte som tar opp trådene fra de ulike scenene i filmen: knyttet til tema som bolig, arbeid, økonomi og helse. Film og hefte tilbys lærestedene fra nå, men med en klar forutsetning om at filmen kun kan brukes i opplegg der både person med brukererfaring og underviser er til stede og har forberedt økten sammen.  

Prosjekt-teamet presenterer rammen om opplegget.

- Effektiv undervisning

Det er Tommy Sjåfjell som leder prosjektet med å utvikle og spre metodikken, i tett samarbeid med Anne Kveim Lie, undervisningsleder i samfunnsmedisin ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Eva Sørlie og Ingrid Amalia Havnes (PhD), begge Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Tommy Sjåfjell er fornøyd med at premieren viste at opplegget lot seg gjennomføre effektivt på nett, på under tre timer.
– At vi er blitt tvunget inn på digitale plattformer, gjør at vi når deltagere fra hele landet, på en miljøvennlig måte, sier han.  – I sin nåværende form vil opplegget kunne gjennomføres på flere læresteder enn om vi skulle arrangere nye simuleringer med nye «skuespillere» hver gang. Sånn sett er kanskje dette et eksempel på at det kan komme noe godt ut av koronatiden.

Kombinasjon på sikt

Prosjekt-teamet tror likevel det vil være aktuelt å kombinere filmen med «ekte» simuleringer når smittesituasjonen er over og underviserne – med og uten brukererfaring – blir mer mobile.

Ønsker du mer informasjon, kontakt prosjektet via prosjektleder.

Tommy Sjåfjell
Prosjektleder
E-post: tommlu@ous-hf.no / tommys@a-larm.no