HELSENORGE

FILM

En film er utgangspunktet for undervisningspakken «Bruker i sentrum».

Filmen er en del av undervisningspakken «Bruker i sentrum», og studentene bør se den sammen med faglærer.  

Filmen lar seg ikke åpne uten passord. Underviser får oppgitt dette ved henvendelse til prosjektleder Tommy Sjåfjell: tommys@a-larm.no

Lenke til film

Fra film-teaser

Ill:klipp fra filmen. Kan åpnes gjennom passordbeskyttet lenke (over).

Om filmen:

Filmen tar opp seks hovedtema i egne sekvenser. Etter hver sekvens skal det avsettes plass til dialog og refleksjon. Et tipshefte gir forslag til tema for hver del av undervisningen.

Filmen viser gjennomføring av et ansvarsgruppemøte. Den viser ikke hvordan et ansvarsgruppemøte skal gjennomføres; heller hvor vanskelig det kan bli og hvor lett det er å «tråkke feil». Undervisningen bør derfor gi rom for at studentene, sammen med faglærer og brukerrepresentant, drøfter hvordan dette kunne vært gjort annerledes.


For bruk av film og tipshefte «Bruker i sentrum» er det et krav at en person med brukererfaring deltar i planlegging og gjennomføring av undervisningen.


Fant du det du lette etter?