TIPSHEFTE

Et tipshefte er en del av undervisningspakken «Bruker i sentrum».

Bilde av forside på tipshefte

(Åpnes her eller ved å klikke på bildet)

Tipsheftet består av 

  • Tips om temaer til diskusjon og refleksjon
  • Lenker til dokumenter om tema som filmen berører 
  • Forslag til for- og etterarbeid for studenter
  • Tips til alternative løsninger på utfordringer og dilemma som oppstår i filmen  

Undervisningsopplegget er egnet i undervisning og veiledning av studenter og fagfolk. Tema er brukermedvirkning, ressurs-/problemfokus, kommunikasjon, samhandling, struktur, møteledelse og noen helserelaterte spørsmål. 

​For bruk av film og tipshefte «Bruker i sentrum» er det et krav at en person med brukererfaring deltar i planlegging og gjennomføring.

Tipsheftet skal revideres våren 2021, og tilbakemeldinger fra lærere, brukerrepresentanter og studenter vil bidra til det endelige sluttproduktet.

Om du har tilbakemeldinger på undervisningspakken, kan de sendes til prosjektleder Tommy Sjåfjell: tommys@a-larm.no.

Fant du det du lette etter?