Universitetssykehusenes rolle

Organiseringen av universitetssykehusenes tilbud om TSB innvirker direkte på samarbeid, pasientflyt og behandlingsforløp omkring den enkelte pasient, men også på de faglige rammene for behandlingen og hvordan ressurser prioriteres.

 

Universitetssykehusene har en sentral rolle for arbeidet knyttet til forskning og utdanning av helsepersonell. 
Her er oversikt over hvordan enhetene med ansvar for TSB ved de seks universitetssykehusene er organiserte:

Oslo universitetssykehus

TSB er plassert på nivå 3, i Avdeling for rus og avhengighetsbehandling under Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Akershus universitetssykehus (Ahus)

TSB er lagt på nivå 3, i Avdeling rus og avhengighet, under Divisjon for psykisk helsevern.

Universitetssykehuset Nord-Norge

TSB er lagt på nivå 3, som en del av Psykisk helse- og Rusklinikken.

Stavanger universitetssykehus

TSB lagt på nivå 4, organisert som Seksjon rus og psykiatri

Haukeland universitetssykehus

TSB er lagt på nivå 2, som Avdeling for rusmedisin.

St. Olavs hospital 

TSB er lagt på nivå 2, som Klinikk for Rus- og avhengighetsmedisin.

Forskning om TSB ved Universitetssykehusene

Ingen universitetssykehus har utarbeidet egne forskningsstrategier for TSB. Forskningstema og struktur innen rus- og avhengighetsfeltet er ikke synliggjort og det er dermed uklart om det er noen klar strategisk fordeling av tematikk eller områder. Dette kommenteres nærmere i teksten om forskningsvirksomhet.

Utdannelse ved Universitetssykehusene

I spesialisthelsetjenesten generelt har det generelt vært et betydelig kompetanseløft de siste 5 årene (Samdata 2012) ved at det ansettes stadig flere helsepersonell med universitets- og høyskoleutdannelse. Se artikkel om spesialistkompetanse.

 

Fant du det du lette etter?