Familienettverket


Nasjonalt læringsnettverk for ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer.


​Formålet med nettverket er å bidra til å sikre likeverdige tilbud til pasientgruppen og familiene gjennom å sikre og bedre kvaliteten i tilbudene. Det avholdes arbeidsseminarer to ganger per år, utgis nyhetsbrev og tilrettelegges for annen kontakt og erfaringsutveksling mellom deltakerne i nettverket.

Lenke til påmelding

Ansatte og kontaktinformasjon


Klinisk sosionom Inger Helene T. Brattli var prosjektleder fram til 31.03.2019. Kontaktperson etter 31.03.2019
Guri Spilhaug
gurspi@ous-hf.no

Deltakere

Behandlingsenhetene i TSB

Borgestadklinikken, Skjermet- og familie-enhet, Blå Kors                      

Sykehuset Innlandet HF, Enhet for gravide og familie                                         

Origosenteret, Stiftelsen Kirkens bymisjon

Lade behandlingssenter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Rogaland A-senter, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Haugaland A-senter, Blå Kors

SANKS, TSB døgnavdeling, Finnmarksklinikken

 

Familieambulatoriene

Forebyggende familieteam, UNN HF

Forebyggende familieteam, Vestre Viken HF

BUP Familieenhet Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag:

     Familieambulatoriet i Levanger, Helse Nord-Trøndelag

     Familieambulatoriet i Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet seksjon Tertnes/avd. for rusmedisin, Helse Bergen

Familieambulatoriet Helse Fonna HF

Andre

Ullevålteamet, OUS

BUP poliklinikk avd. Elverum, sped- og småbarnsteamet

Lavterskelsatsingen Barneblikk, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal HF

Regional kompetansetjeneste, medfødte russkader, HABU, Arendal, Sykehuset Sørlandet HF

BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende


Brukerrepresentanter:

ProLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR: Ida Kristine Olsen

BAR: Marius Sjømæling

Uavhengige: Lisbeth T. Larsen, Kaja Johansson (til venstre på bildet) og Cecilie Ihler

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt Familienettverket

Presentasjoner fra seneste møte i nettverket 


23. og 24. november 2016
Program

Presentasjoner
Mette. S Sjøvold og Kristin G Furuholmen, Aline poliklinikk, Oslo kommune: De minste barnas stemme

10. og 11. mai 2017
Program

Presentasjoner
Gabrielle Welle-Strand: Pakkeforløp i rusfeltet Gravide og rus pakkeforløp
Kristin Håland, KoRus-Sør: Når far utøver vold i svangerskapet. Hvordan opplever kvinnen det, - og hva tenker mannen?
Kjersti Stensli og Marianne Kvernmo: Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag avd. Levanger
Inger Bjørlien og Heidi Staksrud: Enhet for gravide og Enhet for familie, Sykehuset Innlandet, Avdeling for TSB, Reinsvoll
Gry Kristin Lia, Randi Pernhild Hammer og Grethe Steinnes: Familieambulatoriet, ARF seksjon Tertnes, Bergen


15.–16. november 2017
Program

Presentasjoner
Presentasjon av Asker DPS forebyggende familieteam (artikkel)
Presentasjon av Funksjonssirkelen v/Lade behandlingssenter 
Presentasjon av Origosenteret: Den mangesidige familiebehandlingen (artikkel)
Origosenteret: Tilknytning og samspill (presentasjon)
Gro Løhaugen,  Sykehuset Sørlandet: Medfødte russkader (artikkel)


3.–5.september 2018

Program

Presentasjoner
Bente Lindboe: Pakkeforløp: Gravide og rusmidler
Margrethe Aaen Erlandsen: Kartlegging av Familieambulatorier
Ulrika Håkansson: Hold meg i ditt sinn
Annlaug Maridal: Finnmarksklinikkens tilbud til gravide
Kjersti N. Bårdsen: Familieambulatoriet i Helse Fonna


Nyttige lenker

Kunnskapsmiljøer

Barns beste, Kompetansenettverk for barn som pårørende Sørlandet sykehus  

Nasjonale føringer og fagprosedyrer 

Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet 2017)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoratet 2005)

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Hvordan avdekke vold (Helsedirektoratet, 2014)

Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (Helsedirektoratet 2011)

Behandlingsprogram for Gravide, sped- og småbarn (0-3 år) med psykososial belastning ( Sykehuset Innlandet, Vestre Viken og Helse Bergen)

Ressurshefte for kommunene (KoRus-Sør 2014)


Opplæringsmateriell

Tidlig Inn Opplæring i tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. (RVTS Vest)

Selvhjelp

Jeg er verdiful – jeg skal bli mor. Et hefte til deg som er gravid og ønsker inspirasjon og
oppmuntring til å holde deg helt unna alkohol og andre rusmidler. (KoRus-Sør)

Forskning

Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk  (Folkehelseinstituttet 2011)

Pasientinformasjon

Til dere som venter barn eller nylig er blitt foreldre Venteromsbrosjyre, Helsedirektoratet og Barne- og ungdomsdirektoratet

Nyhetsbrev for Familienettverket

Utgave nr 1/2017
Utgave nr 2/2017
Utgave nr 3/2017
Utgave nr 1/2018
Utgave nr 2, 2018
Utgave nr 3, 2018 
Utgave nr 1, 2019

Personvernerklæring

Familienettverket sender ut nyhetsbrev for deltakerne, ”Nyhetsbrev for Familienettverket”, 3–4 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for nyhetsbrevet  er ansatte i familieambulatoriene og tilsvarende tjenester og institusjoner i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helse- eller rusutfordringer, men også andre interessenter kan abonnere.


Nyheter

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug

Fant du det du lette etter?