- Bruk familienettverket!

Det har vært god oppslutning om familienettverket siden det ble opprettet i 2016. Jeg håper at medlemmene fortsetter å bruke det som en viktig arena for å dele kunnskap. Og at det vil bidra til at pasientgruppen vår får tilbud med god kvalitet uavhengig av hvor i landet de bor.

Deltakerne i Familienettverket er Familieambulatoriene og tilsvarende organisatoriske modeller og institusjonene i TSB med pasientgruppen gravide og sped-/småbarnsforeldre med psykiske helsevansker og/eller rusrelaterte vansker. Det har vært arrangert tre seminarer i løpet av 2016 og 2017. Mellom 40 og 50 deltakere har vært til stede på hvert av dem. Neste seminar vil bli arrangert i november.

Dette er første utgaven av nyhetsbrevet som sendes til deltakerne i seminarene. Vi håper også at flere kan ha nytte av å abonnere på brevet, i første rekke ansatte i virksomhetene som deltar i Familienettverket men også andre med tilsvarende oppgaver. Det vil bli sendt ut minimum to ganger årlig. Brevet skal bidra til informasjonsutveksling, men også inspirere. Her vil det være intervjuer, nyheter, informasjon om nasjonale faglige føringer, oversikt over større nasjonale begivenheter/konferanser, lenker til ny forskning på fagfeltet med mer.
 
I hvert nyhetsbrev presenteres ett familieambulatorium eller tilsvarende organisatoriske modell og én institusjon i TSB med familier som målgruppe. Alle «portrettene» blir siden tilgjengelig på familienettverkets nettside. Målet er at folk skal finne gode beskrivelser av virksomhetene hos  alle som deltaker i nettverket på nettsiden vår.

I vårens nyhetsbrev får du presentasjon av Familieambulatoriet ved seksjon Tertnes og Sykehuset innlandet avd Reinsvoll, basert på tjenestestedenes informasjon om sine tilbud på seneste seminar. I neste utgave presenteres Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag og Origosenteret.

Alt innhold i brevet er tilgjengelig på nettsidene til familienettverket, som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste TSB sitt nettsted TSB.no.

Ved behov lager vi ekstrautgaver av nyhetsbrevet. Vi kommer for eksempel ut med en ekstrautgave av nyhetsbrevet før sommeren, som vil være basert på konsensuskonferansen om gravide i LAR.

Gjennom nyhetsbrevene og arbeidsseminarene, samt en aktiv bruk av nettsiden, ønsker vi å bidra til kompetanseutveksling og kompetanseheving på feltet. Framover håper jeg at nettverket kan legge til rette for deling av erfaring både med faglige metoder og virkemidler og organisatoriske modeller for tilbud til familier som har psykiske helsevansker og/eller rusrelaterte vansker. De ulike tjenestestedene i nettverket er svært ulikt organiserte, og kanskje kan vi inspirere hverandre til refleksjon over hvordan vi leverer tjenestene så hver av oss slipper «å finne opp kruttet på nytt»! UInger Helene Brattli sin signatur

Fant du det du lette etter?