Å være røverdatter

«Røverdatter» er en film om en far og datter som møtes etter ti år uten kontakt. Når tråden er tatt opp, tar hun på seg å støtte ham til å komme ut av et liv dominert av rus. I løpet av året vi følger dem, får livet hans en ny vending, men veien er krevende og kronglete, kaotisk og komplisert. For dem begge.

 

Datteren – Sofia Haugan – er også filmskaper. I filmen er møter vi henne selv og faren Kjell Magne Haugan både foran og bak kamera. De dokumenterer og kommenterer hendelsene hver for seg og sammen i filmen som er produsert av Indie Film.

Tro og realisme

I filmen melder sentrale dilemma seg raskt: Hvor mye håp og tro skal datteren investere i farens reise? 
– I etterkant har jeg skjønt at dette er et vanlig pårørendedilemma: Å balansere mellom å tro på den du bryr deg om og realisme. Det å tro for mye, gjør en mer sårbar for å bli skuffet, sier Sofia Haugan.

Filmen handler også om familiemekanismer som mange pårørende vil kjenne seg igjen i, der rommet for å uttrykke egne følelser snevrer seg inn, mens hovedpersonens følelser tar stor plass. Et annet dilemma er gradvis å gå inn i rollen som «miljøarbeider» og kanskje tilrettelegger.

Formidle mellom bruker og hjelper

Til å begynne med ønsker datteren at far skal bli rusfri, for at det skal kunne bli et forhold igjen.  Etterhvert erkjenner hun at hun må møte faren der han er.    
– Hvis jeg skulle sanksjonere rusbruken hans ville det bare føre til at han fortsatte i skjul.  I stedet valgte vi full åpenhet. Åpenheten fører til aksept og en tettere relasjon. Det var det beste for oss.

Et tema er også å komme inn og lette forholdet mellom en mildt sagt ambivalent bruker og hans mer og mindre tålmodige hjelpere. 
– Mange av de profesjonelle hjelpere var velmenende, men de møter så mange som det går dårlig med, at jeg skjønner tålmodigheten av og til står sin prøve, ser Sofia. – Tålmodigheten strakk seg litt lenger når jeg var til stede. De ville gjerne hjelpe meg, og da ble døra satt på gløtt for ham også.

Råd til hjelpere

– Hva er ditt beste råd til profesjonelle hjelperne?
– Å være mer villige til å se helheten som brukeren møter. Har man kun et begrenset ansvarsområde, kan man kanskje henvise til andre?

Sofia Haugan forteller at i hennes barndomshjem var det åpenhet om at far var i fengsel, men at det etter hvert ble en vanskelig historie å fortelle andre.
– Prøv å møte barn av rusbrukere på en så normal måte som mulig og ikke stakkarsliggjør vedkommende. Ikke gå ut fra at en pårørende er «skadet» eller ikke kommer til å klare seg, oppfordrer hun.  

– Hva er ditt beste råd til mennesker i din situasjon?
– Prat om det! Ikke gi deg selv en ekstra belastning ved å føle skam. Ta eierskap over din egen historie og finn noen å dele den med.

Sofia Haugan har funnet mange å dele sin og farens historie med. «Røverdatter» har gått flere måneder på kino i 2017 og 2018, den har vært vist på filmfestivaler, på Stortinget og på konferanser med fagfolk på rusfeltet. Den er nå plukket ut som en del av NRKs DokuSommer og får premiere på NRK Nett-TV fredag 22.juni. Første gang den blir vist på tv, er på NRK2 23.juni kl. 21.15.