Ny utgave av Nyhetbrev for Familienettverket

Tema for seneste møte i Familienettverket var blant annet Funksjonssirkelen. Den er også tema i seneste utgave av Familienettverkets nyhetsbrev. Her finner du nyheter og oppdateringer for deg som jobber med familier med rus- og psykisk helse utfordringer.  

Familienettverket samlet 15. og 16. november

Åpne seneste utgave av nyhetsbrevet her.
Tema for denne utgaven er kartlegging av Familieambulatoriene, Funkjonssirkelen. Dessuten besøker vi som vanlig en døgninstitusjon og ett Familieambulatorium.   

Neste utgave av brevet kommer i januar. Da tar er tema barn med medfødte russkader (Intervju med Gro Løhaugen) og traumebehandling under graviditet.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet får du nyhetene rett i postkassen.