På vei til konsensus om gravide i LAR

Seneste utgave av Nyhetsbrev for familienettverket er i sin helhet viet  Konsensuskonferansen om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og graviditet 13. og 14. juni 2017.

Konsensuspanel skal arbeide fram konsensus. Fra v Anne Kristine Wormdal, Arne Johan Vetlesen, Marius Sjømæling, Johanne Sundby, Gunnar Morken, Astri Lang, Jørg Mørland (leder), Kirsten Sandberg, Andreas Pahle og Wibecke Årst. (Foto: Tone Øiern)