Siste etappe på veien til pakkeforløp

Pakkeforløp for gravide som bruker rusmidler planlegges for lansering og implementering i 2019. Bente Lindboe deltar i arbeidsgruppen med å utarbeide forløpet.

 

Bente Lindboe (bilde) er jordmor og leder for Forebyggende familieteam i Vestre Viken. Hun har vært deltaker i arbeidsgruppen i pakkeforløpet for gravide og rus som bisto Helsedirektoratet i å utarbeide dette pakkeforløpet. I samarbeid med arbeidsgruppen la Helsedirektoratet i februar 2018 fram et høringsutkast til forløpet, som det kom inn 29 høringssvar til (Se oppsummering i forrige utgave av nyhetsbrevet).

Stian Haugen i Helsedirektoratet er ansvarlig for å ferdigstille arbeidet med pakkeforløpet. Direktoratet arbeider nå med å innarbeide høringssvarene fra høringen.

Bente Lindboe holdt innledning  om pakkeforløp gravide og rus ved nettverkssamlingen til Familienettverket i september 2018:  

Se også
Øvrige Retningslinjer, veiledere og råd om svangerskap, fødsel, barsel og amming (Helsedirektoratet)