Evaluering av informasjonssamtaler om behandlingstilbudet

Steroideprosjektet tilbyr informasjonssamtaler om behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider og deres pårørende. I dette forskningsprosjektet evaluerer vi disse informasjonssamtalene.

Bakgrunn

Det er enheter for rus-og avhengighetsbehandling TSB som har ansvaret for behandling og koordinering av behandlingstilbudet til brukere av anabole steroider som har fått uønskede virkninger etter bruk, og deres pårørende. Steroideprosjektet ved Oslo universitetssykehus tilbyr en gratis og uforpliktende informasjonssamtale med en fagperson om behandlingstilbudet ved OUS. Etter avsluttet samtale kan den informasjonssøkende få veiledning inn i behandling etter ønske. Steroideprosjektet ønsker nå å evaluere dette tilbudet.

Formål

Hovedformålet med studien er å se på hvilken effekt informasjonssamtaler har som et ledd i å hjelpe en bruker med behandlingsbehov inn i behandling. I tillegg ønsker vi mer kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til at en bruker av anabole steroider ønsker behandling.

Vi ønsker også å evaluere hvorvidt dette informasjonstilbudet skal fortsette, og om det eventuelt bør vurderes å opprette en lignende informasjonstjeneste i alle helseforetak.

Metode

Vi gjør analyser av anonymiserte data fra informasjonssamtaler med brukere og pårørende

Status - dette prosjektet er i avslutningsfasen

Evalueringen av informasjonssamtalene som er gjort hittil vil bunne ut i en forskningsartikkel som vi nå er i avslutningsfasen på å skrive. Tilbudet om informasjonssamtale vil fortsette som vanlig.

Kontaktperson

Ønsker du en informasjonssamtale om behandlingstilbudet, eller ønsker du å vite mer om dette prosjektet?

Christine Wisløff

Prosjektleder for Steroideprosjektet

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791 

Fant du det du lette etter?