Monitorering av hjerneprosesser knyttet til syklisk steroidebruk

I denne studien undersøker vi hvordan den hormonelle tilstanden under og ved opphold i AAS-bruken påvirker hjernefunksjon, mental og medisinsk helse.

Bakgrunn

Ikke-medisinsk bruk av anabole-androgene steroider (AAS) kan føre til humør-og atferdsforstyrrelser, deriblant depresjon, angst, impulsivitet og aggresjon. Mekanismene bak disse bivirkningene er i stor grad ukjente, men kan trolig tilskrives endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle organisering. AAS administreres ofte periodevis, der høye doser med AAS inntas i noen uker/måneder avbrutt av perioder uten inntak.  Slik syklisk bruk, med doser som ligger 5-100 ganger høyere enn den mengden testosteron voksne menn normalt produserer, medfører store hormonelle svingninger, og er assosiert med humør-og atferdsendringer. Disse endringene gjenspeiler trolig biokjemiske prosesser i hjernen eller forstyrrelser i hjernens nettverksorganisering.  Ved å følge AAS-brukere i disse ulike fasene av sitt bruk med avanserte hjerneavbildningsteknikker, kognitive tester, undersøkelse av hjertefunksjon, monitorering av søvn, bivirkninger og humør, vil vi få ny innsikt i hvordan den hormonelle tilstanden under og etter steriodebruk påvirker hjernefunksjon, mental og medisinsk helse. Potensielt kan vi også få en innsikt i hvilke mekanismer som underligger akutte psykiske effekter assosiert med AAS-bruk.

Formål

Hovedformålet med studien er å se på hvordan hormonelle svingninger relatert til bruk av AAS påvirker emosjonelle, kognitive, hjerne og hjertefunksjoner. Ved å gjøre målinger av steroidebrukerne både «på» og «av» kur, vil vi kunne se om kontrastene i hormonnivå i de forskjellige fasene av en kur har en direkte effekt på hjernen og andre mål, og også si noe om sammenhenger med endringer i atferd, helse og emosjonell tilstand.

Metode - hva innebærer deltagelse i studien?

AAS-brukerne vil følges opp og testes ved to anledninger – når de er på kur der testosteronnivåene antas å være høye, og ca seks uker etter endt kur, når testosteronnivåene forventes å være lave. Kontrollgruppen som ikke bruker anabole steroider testes kun en gang. Begge grupper skal gjennom følgende:

- Utfylling av elektroniske spørreskjema

- MR-undersøkelse av hjernen (ca. 1 time og 15 min)

- Blodåreundersøkelse (ca. 1 time)

- Oppgaveløsning, intervju, blodprøve og urinprøve (ca. 3 timer)

AAS- gruppen testes i to omganger og mottar 500 kroner i hver omgang. Kontrollgruppen testes kun i en omgang, og mottar 500 kroner for sin deltagelse.

Hvem er deltagerne

1) AAS-brukere som har brukt AAS i minimum to år, inkludert minst 5 tidligere kurer, og med planer om å fortsette kurer i de neste tre år.

2) Menn som bruker mye tid på styrketrening, men som ikke har erfaring med bruk av AAS.

Status – dette er et pågående prosjekt

Vi samler nå inn data i dette prosjektet. Bruker du anabole steroider i kurer eller trener mye tung styrke uten å ha erfaring med anabole steroider? Er du interessert i å bidra til forskning på dette? Ta kontakt med oss, så finner vi en tid som kan passe deg.

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med oss på:

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791 

Fant du det du lette etter?