Monitorering av hjerneprosesser knyttet til syklisk steroidebruk

I denne studien undersøker vi hvordan den hormonelle tilstanden under og ved opphold i AAS-bruken påvirker hjernefunksjon, mental og medisinsk helse.

Bakgrunn

Ikke-medisinsk bruk av anabole-androgene steroider (AAS) kan føre til humør-og atferdsforstyrrelser, deriblant depresjon, angst, impulsivitet og aggresjon. Mekanismene bak disse bivirkningene er i stor grad ukjente, men kan trolig tilskrives endringer i hjernens strukturelle og funksjonelle organisering. AAS administreres ofte periodevis, der høye doser med AAS inntas i noen uker/måneder avbrutt av perioder uten inntak.  Slik syklisk bruk, med doser som ligger 5-100 ganger høyere enn den mengden testosteron voksne menn normalt produserer, medfører store hormonelle svingninger, og er assosiert med humør-og atferdsendringer. Disse endringene gjenspeiler trolig biokjemiske prosesser i hjernen eller forstyrrelser i hjernens nettverksorganisering.  Ved å følge AAS-brukere i disse ulike fasene av sitt bruk med avanserte hjerneavbildningsteknikker, kognitive tester, undersøkelse av hjertefunksjon, monitorering av søvn, bivirkninger og humør, vil vi få ny innsikt i hvordan den hormonelle tilstanden under og etter steriodebruk påvirker hjernefunksjon, mental og medisinsk helse. Potensielt kan vi også få en innsikt i hvilke mekanismer som underligger akutte psykiske effekter assosiert med AAS-bruk.

Formål

Hovedformålet med studien er å se på hvordan hormonelle svingninger relatert til bruk av AAS påvirker emosjonelle, kognitive, hjerne og hjertefunksjoner. Ved å gjøre målinger av steroidebrukerne både «på» og «av» kur, vil vi kunne se om kontrastene i hormonnivå i de forskjellige fasene av en kur har en direkte effekt på hjernen og andre mål, og også si noe om sammenhenger med endringer i atferd, helse og emosjonell tilstand.

Metode

AAS-brukerne vil følges opp og testes ved to anledninger – når de er på kur der testosteronnivåene antas å være høye, og ca tre måneder etter endt kur, når testosteronnivåene forventes å være lave.

For å undersøke påvirkning på hjernen, benytter vi avanserte hjerneavbildningsteknikker som fMRI, diffusion tensor imaging og arterial spin labeling. Undersøkelsene innebærer tester av kognitiv funksjon, kardiologisk undersøkelse og blodprøve der ulike biomarkører undersøkes.

I tillegg følger vi deltagerne nærmere ved hjelp av en slags dagbok-monitorering der selvopplevde bivirkninger, emosjonell tilstand og aspekter ved søvn rapporteres ved flere tilfeller i ulike faser av bruken. Kontrollgruppen av vektløftere uten erfaring med bruk av steroider går gjennom samme undersøkelse.

Hvem er deltagerne

1) AAS-brukere som har brukt AAS i minimum to år, inkludert minst 5 tidligere kurer, og med planer om å fortsette kurer i de neste tre år.

2) Menn som bruker mye tid på styrketrening, men som ikke har erfaring med bruk av AAS.

Status – dette er et pågående prosjekt

Vi samler nå inn data i dette prosjektet. Bruker du anabole steroider i kurer eller trener mye tung styrke uten å ha erfaring med anabole steroider? Er du interessert i å bidra til forskning på dette? Ta kontakt med oss, så finner vi en tid som kan passe deg.

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med oss på:

Mail: steroider@ous-hf.no

Telefon: 46959791 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.