HELSENORGE

– En effektiv samtaleåpner

Kan det å «måle pulsen» på psyken føre til at færre avbryter rusbehandling? Helse Midt-Norge er nå i gang med et pilotprosjekt der pasienter og behandlere tar i bruk det norsk-utviklede tilbakemeldingsverktøyet Norse Feedback.

Hege Govasmark (th) er prosjektleder for pilotering av Norse Feedback i TSB i Midt-Norge som Kristin Tømmervik var med på å rigge. 

Helseforetaket har lenge ligget i startgropen for å ta i bruk psykometri for å overvåke fram- og tilbakegang i behandlingen av rus- og avhengighetslidelser. En generell utfordring i TSB er at opptil 30 prosent faller ut av rusbehandling eller ikke opplever at den nytter. Å følge med på utviklingen av alliansen mellom pasient og behandler ved hjelp av feedback-verktøy, blir derfor anbefalt for eksempel i pakkeforløp for psykisk helse og rus.

I regi av Prosjekt Hindre drop-out fra rusbehandling 2014—2017 prøvde flere av rusklinikkene i region Midt-Norge ett feedback-verktøy (KOR). Etter hvert ønsket klinikkene også å prøve ut et nytt og mer komplekst verktøy, Norse Feedback (se faktaramme). Samtidig fortsetter flere enheter med KOR.


Erfaringene innarbeides

I en startfase introduseres Norse Feedback i TSB i Midt-Norge i form av et pilotprosjekt. Selve piloteringen startet høsten 2018 med sosiolog Hege Govasmark som prosjektleder. Utviklerne av Norse Feedback i Helse Førde følger tett opp, for å sikre at verktøyet etter hvert kan ta opp i seg hva norske klinikere og pasienter erfarer. 

– Foreløpig er det for tidlig å si hvilken betydning Norse Feedback har fått for pasienter, behandlere og samarbeidet mellom dem i Midt-Norge, understreker prosjektlederen. – Å dømme etter uttalelser fra pasienter og behandlere synes det som de setter pris på å ha et slikt verktøy som kan aktualisere problemer og ressurser som ikke ligger åpent i dagen når pasienten ikke er i sine daglige omgivelser. 

Følgende enheter deltar i piloten:

  • Poliklinikk TSB Molde og Langtids døgn TSB Molde
  • Poliklinikk TSB Ålesund og Korttids døgn TSB Ålesund
  • Seksjon Poliklinikk SN Namsos
  • Avd. Poliklinikk og Avd. Ungdom St.Olavs Hospital HF

Foto terapi

Foto: Norse feedback


Ny giv med nytt verktøy

Kristin Tømmervik leder FoU-seksjonen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital, en enhet som også har regionale funksjoner. Hun har vært med på å rigge piloten.
– Med Norse Feedback utvider vi verktøykassa for å måle feedback. Et norsk-utviklet verktøy er noe feltet kan være med på å utvikle videre i norsk kontekst, og det er en fordel at det er utviklet for psykisk helse- og ruspasienter, og i tillegg er fleksibelt og dynamisk, sier hun.

FoU-seksjonen valgte en trinnvis implementeringsprosess der en begynner i det små, med engasjerte ansatte. Bruken kan utvides etter som nysgjerrigheten og engasjementet sprer seg.

En samtaleåpner

Basert på uttalelser fra pasienter og behandlere er Hege Govasmarks bestemte inntrykk at Norse Feedback blir tatt godt i mot.
– Pasienter melder tilbake at de liker å se framgang i behandling grafisk avbildet.  Det kan også virke som det er lettere for pasienten å være ærlige om situasjonen når de fyller ut skjemaet alene, og gjerne hjemme hos seg selv. Noen sier at «jeg glatter ikke over ting når jeg sitter hjemme i bobla mi». Tilsvarende kan behandlere si at de opplever kartleggingen i forkant av samtaler som en samtaleåpner.
– Pilotversjonen er mer plundrete for pasientene enn det ferdigutviklede verktøyet og noen pasienter trenger derfor oppmuntring til å fylle ut skjemaet. De gjør jo en innsats ved å fortelle om seg selv på denne måten. Det viktigste vi kan gjøre for å oppmuntre til mer bruk, er ved at behandlere refererer til svarene og tar de i bruk i behandlingen, sier prosjektlederen.