Bli kjent med innledere på feedback-konferansen

På den nasjonale konferansen om feedbackverktøy som var planlagt i 2020 var ledende forskere og klinikere på området invitert. Konferansen ble avlyst, men her er lenkene til forskningsresultater og erfaringer som skulle vært presentert. 

Konferansen Bedre rusbehandling 2020 ble dessverre avlyst for å forebygge smitte av koronaviruset. Temaene blir presentert på nettsiden bedre rusbehandling.

Innledere 

Guri Spilhaug

Guri Spilhaug

Guri Spilhaug er utdannet rusmedisiner og leder Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Siv Løvland

Siv Løvland

Siv Løvland er brukerrepresentant for organisasjonen ProLAR Nett og leder av brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus. Hun har selv erfaring med å bruke feedbackverktøy i behandling og er engasjert i temaet.

Gry Kristin Lia

Gry Kristin Lia

Gry Kristin Lia er psykologspesialist ved Familieambulatoriet i Bergen der målgruppen er gravide og familier med barn i alderen 0-6 år, og der én eller begge foreldre har vansker knyttet til rusmidler eller vanedannende medikamenter. Hovedfokuset på enheten er recovery-orientert rusbehandling. Hun arbeider også med tvangsinnlagte menn og kvinner ved samme seksjon.

Hun har brukt feedbackverktøyet KOR/FIT i mange år og i møte med en rekke ulike pasienter. På den nasjonale feedbackkonferansen skal hun fortelle om erfaringer med bruk av feedbackverktøy i egen klinisk praksis.

Les mer om Gry Kristin sine erfaringer her

Christian Moltu

Christian Moltu

Christian Moltu er psykologspesialist/PhD ved Helse Førde, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet og ved Universitetet i Bergen. Han leder en forskningsgruppe for psykisk helse og rus, med seks pågående doktorgradsprosjekt, ulike post.doc-prosjekter og et større prosjekt fra Norges forskingsråd og andre finansieringskilder. Moltu har utviklet kliniske tilbakemeldingssystem med mål om å bedre måle og styrke effekten av standard klinisk praksis. NORSE-systemet som forskningsgruppen har utviklet, har mottatt flere priser for kvalitet og innovasjon, er i bruk i flere helsekontekster og vekker interesse internasjonalt. NORSE er også en stor regional satsing i TSB i Helse Midt-Norge.

Les mer om NORSE-feedback på deres hjemmesider Les mer om prosjektet herSe Introduksjonsfilmer med Moltu her Les om erfaringene fra NORSE i Helse Midt-Norge her

Espen Arnevik

Espen Ajo Arnevik

Espen Ajo Arnevik er psykolog/PhD og leder Seksjon RusForsk ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus. Han er også forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Arnevik har i mange år arbeidet med forskningstemaer knyttet til drop-out og bruk av feedbackverktøy. Dette arbeidet fortsetter i den nystartede forskningsseksjonen som jobber med å utvikle og forbedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser.

Du kan lese mer av Arneviks forskningsartikler. Særlig aktuelle er:

Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factorsHva slags feedbackverktøy egner seg best i TSBEller se Arnevik undervise om feedbackverktøy

Borgar Kolstad

Borgar Kolstad

Borgar Kolstad er utdannet faglærer i helse-, ernæring- og miljøfag og har videreutdanning i rusbehandling og sosialpedagogikk. Han har i 16 år arbeidet som miljøterapeut ved Avdeling for rus og avhengighet, Konnerud i Vestre Viken HF og har også egenerfaring som bruker.

Han har gjennom en årrekke vært engasjert i at brukere og fagfolk sammen må finne frem til individuelt gode løsninger. Til dette formålet er feedbacverktøy et glimrende redskap og en måte å sette brukermedvirkning i system.

Tone Helene Bergly

Tone Helene Bergly

Tone Helene Bergly er utdannet PhD og arbeider i forskningsenheten i Tyrilistiftelsen. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til rusmiddelbruk og psykisk helse.

Hun leder prosjektet med å ta i bruk feedbackverktøyet Working Alliance Inventory - Client - Short-form (WAI-C-S) og KOR i alle enheter i Tyrilistiftelsen.

Les mer om prosjektet på Tyrilistiftelsen sine sider

Pål Espen Olsen

Pål Espen Olsen

Pål Espen Olsen er utdannet psykologspesialist ved Favne Psykologbistand AS og arbeider også som kursholder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Han har erfaring fra både Psykisk helsevern, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og fra privat praksis. I tillegg til pasientbehandling driver Pål med undervisning og veiledning av helsepersonell. Han bruker ORS/SRS aktivt i all behandling og ser det som en naturlig del av en utvidet deliberate practice (målrettet trening og praksis).  

Heidi Brattland

Heidi Brattland

Heidi Brattland er psykolog/PHD og arbeider ved Tiller DPS på St. Olavs hospital. Hun har nylig levert en doktoravhandling om bruk av KOR-skalaene ved DPS. Forskningen viser at alliansen øker og behandlingseffekt bedres ved systematisk bruk av feedbackverktøy.

Du kan lese Bratlands forskningsartikler her:

Does the Working Alliance Mediate the Effect of Routine Outcome Monitoring (ROM) and Alliance Feedback on Psychotherapy Outcomes? A Secondary Analysis From a Randomized Clinical TrialThe effects of Routine Outcome Monitoring (ROM) in the course of an implementation process - A randomized clinical trialLearning from clients: A qualitative investigation of psychotherapists' reactions to negative verbal feedback

Annette Wolf El-Agroudi

Annette Wolf El-Agroudi

Annette Wolf El-Agroudi er psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Hun er ansatt i poliklinikken ved Borgestadklinikken. Hun har lang erfaring fra kommuner og psykisk helsevern før hun kom til Borgestadklinikken. Annette er særlig opptatt av feedback som verktøy for å bli en bedre terapeut. Hun er dessuten utdannet fysioterapeut og er opptatt av å ta kroppen med i behandlingen. Annette har en tverrkulturell bakgrunn med arbeidserfaring fra Tyskland, Frankrike og Peru/Bolivia. Hun er sertifisert trener i bruk av PCOMS etter gjennomført utdannelse under ledelse av dr. Barry Duncan som er en av utviklerne av ORS/SRS skalaene.

Annette har blogget om egne erfaringer ved bruk av PCOMS. Du kan lese om erfaringene her.

Eva Sørlie

Eva Sørlie

Eva Sørlie er opplæringsansvarlig i Nasjonal kompetansetjeneste og er helt sentral i utviklingen av opplæringsprogrammet om bruk av feedbackverktøy i rusbehandling.

Hilde Harwiss

Hilde Harwiss

Hilde Harwiss er prosjektleder for prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling i Nasjonal kompetansetjeneste TSB.