HELSENORGE

E-læring om rusbehandling og kognisjon

E-læringskurset «Rusbehandling og kognisjon» er nå ferdigstilt og tilgjengelig i de regionale helseforetakenes læringsportal og her på tsb.no.

Hilde Harwiss

Prosjektleder Hilde Harwiss

– Det er første gang vi produserer et «spillbasert» nettkurs, og utviklingsprosessen har dermed vært mer krevende og tatt lengre tid enn opprinnelig planlagt, men vi håper og tror at sluttresultatet oppleves som nyttig, forteller prosjektleder Hilde Harwiss. Satsingen er en del av prosjektet «Hindre drop-out fra rusbehandling». Svekket kognitiv funksjon er nemlig én av fire viktige risikofaktorer for å droppe ut av rusbehandling.

– Vi har vært opptatt av å synliggjøre kognisjon som en sentral faktor å ta hensyn til, for å gi god og virksom rusbehandling, fortsetter Harwiss. – Spillelementene i kurset er ment å stimulere deltakernes nysgjerrighet på temaet, og gi økt fokus på kognisjon videre i  pasientbehandlingen. I stedet for et mer «tradisjonelt» e-læringskurs, der deltakeren klikker seg igjennom teori om fagtemaet, har vi valgt en inngang der vi følger tre behandlere som på ulikt vis møter pasientens kognitive utfordringer. Én av behandlerne er nyansatt i TSB, mens de to andre er erfarne klinikere – der den ene kjenner på en skepsis til nye satsinger, mens den andre opplever tidsnød og en altfor travel hverdag. 
 
Satsingen skal bidra til at alle fagfolk i TSB, uansett om de arbeider i poliklinikk eller døgnavdeling, setter temaet kognisjon på dagsorden i møte med den enkelte pasient. Ikke bare i kartlegging- og utredningsfasen, men også underveis i behandlingen. Det krever en systematisk tilnærming, og bruk av validerte verktøy. I kurset vises eksempler fra screeningverktøyet MoCA, men man får også kjennskap til andre nyttige verktøy.

E-læringen er først og fremst laget for klinikere som kan lite om kognisjon og rusbehandling fra før, og den kan derfor egne seg som en del av nyansattopplæringen. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at kurset også har verdi for mer erfarne klinikere, forteller Harwiss.

Kursinnholdet er utviklet i samarbeid med forskere og klinikere fra TSB i hele Norge, og spillelementer og design er laget i samarbeid med dyktige e-læringseksperter hos Sykehuspartner.

Det har vært lærerikt og nødvendig å ha dialog med mange ulike fagpersoner. Dette produktet er et resultat av et bredt tverrfaglig samarbeid, sier Harwiss, og legger til at hun nå håper at TSB-miljøer i hele landet vil ta i bruk kurset, og sette temaet «Rusbehandling og kognisjon» på den faglige dagsorden.

Ta e-læringskurset "Rusbehandling og kognisjon"

 


Fant du det du lette etter?