Ferske erfaringer med bruk av norsk feedbackverktøy

Hvilken betydning har Norse Feedback fått for pasienter, behandlere og samarbeidet mellom dem? På en konferanse 7. februar legger Helse Midt-Norge fram ferske erfaringer med å prøve ut det norskutviklede verktøyet for å overvåke fram- og tilbakegang i rusbehandlingen. 

Prosjektutviklerne Joachim Vie og Marianne Magnesdotter Helleseth presenterer resultater fra utprøving av Norse Feedback 7. februar.

Blant annet pakkeforløpene psykisk helse og rus krever at behandlere bruker tilbakemeldingssystem for å tilpasse behandlingen til pasientens mål. En slik utkommemåling er Norse Feedback. Tittelen er en forkortelse for Norwegian Outcome Response System for Evaluation. Utviklingen startet i 2014 i Helse Førde  og stadig flere midt og vest i landet tar nå verktøyet i bruk. Under en konferanse i Oslo 7. februar kan interesserte få høre erfaringene fra driften i Førde samt pilotprosjekter i andre deler av landet. Norse Feedback har flere, større pågående forskningsprosjekt på gang, og erfaringene fra ett av dem i Midt-Norge vil være rykende ferske i februar.  

«Samtaleåpner»

Dagskonferansen 7. februar arrangeres i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Team Norse.

– Arrangørene har en felles opplevelse av at mange ansatte i TSB og psykisk helsevern har forståelse av hva tilbakemeldingsverktøy er og verdien av dem, men er usikre på hvordan det kan integreres i sine egne pasientadministrative systemer og hvordan pasientene kan engasjeres i å bruke det, sier daglig leder for teamet, Joachim Vie. Det er slike spørsmål konferansen som han forbereder sammen med prosjektutvikler Marianne Magnesdotter Helleseth, tar sikte på å besvare.

– Ellers er jeg like spent som andre, på hva tilbakemeldingene har betydd for pasienter og behandlere i Helse Midt-Norge, sier han.
Han røper likevel at han tror en nøkkelfaktor i denne utprøvingen har vært «samtaleåpner».
– Feedback-målingen kan medvirke til at behandler og pasient starter «rett på» viktige tema når de møtes. Når både pasient og behandler er bedre forberedt til behandlingstimen øker effektiviteten av tiden pasient og behandler har til rådighet!
Joachim Vie understreker også at behandler også får informasjon om problemområder som kanskje ikke har vært et tema i tidligere behandling, siden kartleggingen omfatter mange dimensjoner (se faktaboks).

Utfylling på egenhånd

Slik Norse Feedback fungerer, får pasienter som er registrert med en behandlingsavtale i journalsystemet, en SMS i god tid før sin time med lenke til kartleggingen. Straks pasienten har svart, genereres en pdf til behandler som oppdaterer ham eller henne på endringer i pasientens livssituasjon, hvilke aktuelle utfordringer pasienten opplever og hvordan han evaluerer alliansen dem i mellom så langt.   
– At pasienten kan besvare disse spørsmålene på egen hånd i sitt eget hjem, vil øke muligheten for ærlige svar, tror Vie. – Dermed er den digitale plattformen med på å gi ham en sterkere stemme i egen behandling og jevne ut maktforskjellene som ligger i møtet mellom behandler og pasient.

Bilde av skjerm med informasjon fra pasient framstilt i grafer.

Eksempel på digitalt framstilt egenrapport fra pasienten.

På konferansen vil det være stands der en kan stille spørsmål om teknologien, implementering og opplæring eller veien fra kjøp til bruk. Deltakelse er gratis, men påmelding påkrevet.