Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy i behandling av rus- og avhengighetslidelser.

 

Bruk av feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere om pasienten er i risiko for drop-out eller har negative opplevelser av behandlingen. Tilbakemeldinger fra pasienter har klar sammenheng med resultat av terapien.

I 2018 arrangeres to typer kurs for behandlere i TSB; dagskurs for de som ønsker introduksjon til feedbackverktøy og hvordan de kan komme til nytte i virksomheten og to-dagerskurs for de som allerede tar dem i bruk og ønsker mer kunnskap om hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter, hvordan lykkes med å implementere verktøyene, samt tolke og bruke resultatene for å forbedre tilbudene.

Fire nasjonale kursholdere skal holde kursene som våren 2018 vil finne sted i Oslo. 

Se: Flyer om kursene

Kurs som avholdes i 2018 og 2019 

24. og 25. oktober 2018: Todagers tren treneren kurs

6. november 2018: Endagskurs

6. februar 2019: Endagskurs

11. og 12. april 2019: Todagers tren treneren kurs

8. mai 2019: Endagskurs

Anbefalt lesning

I tilknytning til kursene anbefales disse bøkene, forskningsartiklene og nettressursene.

Nasjonale kursholdere

Portrett av Camilla HagajordeCamilla Hagajorde

Camilla er utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning, rus/psykiatri og tilbakefallsforebyggende arbeid. Hun har lang erfaring med arbeid i rusfeltet, både som miljøterapeut/booppfølger, sosialkonsulent, prosjektleder og teamleder. Hun jobber nå som teamleder i NAV.

 Bilde av Pål Espen OlsenPål Espen Olsen

Pål er utdannet psykologspesialist. Han arbeider ved Lovisenberg DPS som henholdsvis prosjektleder med ansvar for implementering av systematisk kartlegging og bruk av feedback i behandling, og som psykolog og behandler ved ruspoliklinikken. Pål jobber i tillegg i privat praksis ved Institutt for psykologisk rådgivning i Oslo.Bilde av Marianne Sletta HansenMarianne Sletta Hansen

Marianne er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi, fordypning innen forståelse og behandling av psykologiske traumer. Hun har arbeidet med unge og voksnes psykiske helse i 20 år, hovedsakelig innen spesialisthelsetjenesten Sørlandet Sykehus HF, både innen avd. for somatikk, psykisk helse og rus. Hun har også vært med å etablere lokalkontor for Stiftelsen Alternativ til Vold i Kristiansand. I dag arbeider hun i Kristiansand kommune tett opp mot personale og hjelp-søkende i oppfølgingstjenesten.


Bilde av Anne Helene Fraas Tveit

Anne Helene er leder for ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har erfaring fra behandling av voksne og ungdommer i psykisk helsevern. Hun har klinisk jobbet mest i sengeposter og med psykose og rus, men også i poliklinikk og ambulant team med selvmordsatferd, depresjon, angst, rus og bipolar lidelse. Hun var leder ved en sengepost og av et mindre tverrfaglig team før hun begynte som poliklinikkleder. Anne Helene skrev hovedoppgave om behandlingsforskning og om allianse, og har siden det vært opptatt av hvordan vi kan forbedre behandlingen gjennom å lytte til systematiske tilbakemeldinger fra pasienter.

Kurs om feedbackverktøy i psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunune

Det arrangeres også kurs i feedbackinformaerte tjenester i psykisk helsearbeid og rusarbeid innen kommunehelsetjenesten i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Grunnopplæring i feedbackinformerte tjenesterFagdager / faglig påfyll

Nettbasert kurs

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr også nettbasert kurs i bruk av feedbackverktøy. De tar utganspunkt i  Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) , men kan være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet. Kurset har tre moduler, som tar mellom 10 og 25 minutter å gjennomføre.

Nettbaserte kurs i feedbackverktøy

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.