HELSENORGE

Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

Bruk av feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere om pasienten er i risiko for drop-out eller har negative opplevelser av behandlingen. Tilbakemeldinger fra pasienter har klar sammenheng med resultat av terapien. Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy i behandling av rus- og avhengighetslidelser.

Nettbaserte kurs

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr nettbasert kurs i bruk av feedbackverktøy. De tar utgangspunkt i  Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) , men kan også være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet. Kurset har tre moduler, som tar mellom 10 og 25 minutter å gjennomføre.

Nettbaserte kurs i feedbackverktøy


Dagskurs

For de som ønsker introduksjon til feedbackverktøy og hvordan de kan komme til nytte i virksomheten.

Ingen nye dagskurs står på planen per nå. Ta kontakt dersom dere ønsker å arrangere lokale kurs.

Kursmateriell fra tidligere dagskurs:

Presentasjon fra dagskurs om feedbackverktøySentrale spørsmål å vurdere når du skal lage tiltaksplan for implementering av feedbackverktøy Anbefalt lesing


To-dagers trenerkurs

For de som allerede tar i bruk feedbackverktøy og ønsker mer kunnskap om hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter, hvordan lykkes med å implementere verktøyene, samt tolke og bruke resultatene for å forbedre tilbudene.

Lokaltilpassete kurs?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB kan også arrangere kurs lokalt dersom det er ønske om det. Ta kontakt med prosjektleder Hilde Harwiss på tlf. 908 84 660 for å diskutere muligheter.

Nasjonale kursholdere

Portrett av Camilla Hagajorde
Camilla Hagajorde
Camilla er utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning, rus/psykiatri og tilbakefallsforebyggende arbeid. Hun har lang erfaring med arbeid i rusfeltet, både som miljøterapeut/booppfølger, sosialkonsulent, prosjektleder og teamleder. Hun jobber nå som teamleder i NAV.


 


 

Bilde av Pål Espen Olsen
Pål Espen Olsen
Pål er utdannet psykologspesialist og har erfaring fra rusbehandling fra bl.a Lovisenberg DPS. Han arbeider i dag hos Favne Psykologbistand hvor han bruker feedbackverktøy som et aktivt virkemiddel i behandling av pasientene.


 


 

Bilde av
Anne Helene Fraas Tveit
Anne Helene er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har erfaring fra behandling av voksne og ungdommer i psykisk helsevern. Hun har klinisk jobbet mest i sengeposter og med psykose og rus, men også i poliklinikk og ambulant team med selvmordsatferd, depresjon, angst, rus og bipolar lidelse. Hun har ledererfaring fra både sengepost og poliklinikk. Anne Helene skrev hovedoppgave om behandlingsforskning og om allianse, og har siden det vært opptatt av hvordan vi kan forbedre behandlingen gjennom å lytte til systematiske tilbakemeldinger fra pasienter.


 

Fant du det du lette etter?