Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy i behandling av rus- og avhengighetslidelser.

 

Bruk av feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere om pasienten er i risiko for drop-out eller har negative opplevelser av behandlingen. Tilbakemeldinger fra pasienter har klar sammenheng med resultat av terapien. 

Det arrangeres to typer kurs for behandlere i TSB; dagskurs for de som ønsker introduksjon til feedbackverktøy og hvordan de kan komme til nytte i virksomheten og to-dagerskurs for de som allerede tar dem i bruk og ønsker mer kunnskap om hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter, hvordan lykkes med å implementere verktøyene, samt tolke og bruke resultatene for å forbedre tilbudene. Kursene finner sted i Oslo.


Kurs høsten 2019

Dagskurs:
30. Oktober 2019 Påmelding

2-dagers trenerkurs:
21.–22.november Påmelding

Se: Brosjyre om kursene

Lokaltilpassete kurs?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB kan også arrangere kurs lokalt dersom det er ønske om det. Ta kontakt med prosjektleder Hilde Harwiss 569 59 791 for å diskutere muligheter.

Anbefalt lesning

I tilknytning til kursene anbefales disse bøkene, forskningsartiklene og nettressursene.

Nasjonale kursholdere

Portrett av Camilla HagajordeCamilla Hagajorde

Camilla er utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning, rus/psykiatri og tilbakefallsforebyggende arbeid. Hun har lang erfaring med arbeid i rusfeltet, både som miljøterapeut/booppfølger, sosialkonsulent, prosjektleder og teamleder. Hun jobber nå som teamleder i NAV.


Bilde av Pål Espen OlsenPål Espen Olsen

Pål er utdannet psykologspesialist og har erfaring fra rusbehandling fra bl.a Lovisenberg DPS. Han arbeider i dag hos Favne Psykologbistand hvor han bruker feedbackverktøy som et aktivt virkemiddel i behandling av pasientene.Bilde av Marianne Sletta HansenMarianne Sletta Hansen

Marianne er utdannet psykolog med spesialitet i klinisk voksenpsykologi, fordypning innen forståelse og behandling av psykologiske traumer. Hun har arbeidet med unge og voksnes psykiske helse i 20 år, hovedsakelig innen spesialisthelsetjenesten Sørlandet Sykehus HF, både innen avd. for somatikk, psykisk helse og rus. Hun har også vært med å etablere lokalkontor for Stiftelsen Alternativ til Vold i Kristiansand. I dag arbeider hun i Kristiansand kommune tett opp mot personale og hjelp-søkende i oppfølgingstjenesten.

Bilde av Anne Helene Fraas Tveit

Anne Helene er leder for ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har erfaring fra behandling av voksne og ungdommer i psykisk helsevern. Hun har klinisk jobbet mest i sengeposter og med psykose og rus, men også i poliklinikk og ambulant team med selvmordsatferd, depresjon, angst, rus og bipolar lidelse. Hun var leder ved en sengepost og av et mindre tverrfaglig team før hun begynte som poliklinikkleder. Anne Helene skrev hovedoppgave om behandlingsforskning og om allianse, og har siden det vært opptatt av hvordan vi kan forbedre behandlingen gjennom å lytte til systematiske tilbakemeldinger fra pasienter.

Nettbaserte kurs

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr også nettbasert kurs i bruk av feedbackverktøy. De tar utgangspunkt i  Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) , men kan også være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet. Kurset har tre moduler, som tar mellom 10 og 25 minutter å gjennomføre.

Nettbaserte kurs i feedbackverktøy


Arrangementer

 • Onsdag 30.10.
  Introduksjon til feedback-verktøy

  Å ta i bruk feedbackverktøy er et krav i nasjonale pakkeforløp for rus- og psykisk lidelse. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk.

 • Torsdag 21.11.
  Feedbackverktøy i rusbehandling

  To-dagers «tren treneren»-kurs for deg som skal lære opp andre i bruk av feedbackverktøy.

 • Onsdag 11.12.
  Nettverksmøte om feedbackverktøy

  Muligheter og utfordringer bruk av feedbackverktøy i TSB er tema for femte samling i Nettverk av trenere i feedbackverktøy.

 • Torsdag 04.06.
  Bedre rusbehandling

  Gjennom å ta i bruk feedback fra pasienter i rusbehandling forbedres resultatene av behandlingen. En nasjonal konferanse oppsummerer erfaringene.

 • Torsdag 10.09.
  Nasjonal konferanse for ledere i TSB

  For fjerde gang inviterer vi til den årlige TSB-lederkonferansen - denne gangen i nye lokaler på Fornebu.

 • Torsdag 15.10.
  Nasjonal rusfaglig møteplass: LAR-konferansen 2020

  15. og 16. oktober 2020 ønsker vi for 13. gang velkommen til LAR-konferansen – denne gangen på Norges største hotell, Clarion The Hub, midt i hjertet av Oslo.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.