Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB arrangerer kurs i bruk av feedbackverktøy i behandling av rus- og avhengighetslidelser.

 

Bruk av feedbackverktøy kan være til hjelp for å identifisere om pasienten er i risiko for drop-out eller har negative opplevelser av behandlingen. Tilbakemeldinger fra pasienter har klar sammenheng med resultat av terapien. 

Det arrangeres to typer kurs for behandlere i TSB; dagskurs for de som ønsker introduksjon til feedbackverktøy og hvordan de kan komme til nytte i virksomheten og to-dagerskurs for de som allerede tar dem i bruk og ønsker mer kunnskap om hvordan introdusere feedbackverktøy for pasienter, hvordan lykkes med å implementere verktøyene, samt tolke og bruke resultatene for å forbedre tilbudene. Kursene finner sted i Oslo.


Kurs våren 2020

Dagskurs:
25. mars 2020 Påmelding

Se: Brosjyre om kursene

Konferanse

04.06.2020 arangerer Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) konferanse om feedback-verktøy, i Oslo:
Se info om Bedre rusbehandling

Lokaltilpassete kurs?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB kan også arrangere kurs lokalt dersom det er ønske om det. Ta kontakt med prosjektleder Hilde Harwiss 569 59 791 for å diskutere muligheter.

Anbefalt lesning

I tilknytning til kursene anbefales disse bøkene, forskningsartiklene og nettressursene.

Nasjonale kursholdere

Portrett av Camilla HagajordeCamilla Hagajorde

Camilla er utdannet sosionom, med videreutdanning i veiledning, rus/psykiatri og tilbakefallsforebyggende arbeid. Hun har lang erfaring med arbeid i rusfeltet, både som miljøterapeut/booppfølger, sosialkonsulent, prosjektleder og teamleder. Hun jobber nå som teamleder i NAV.


Bilde av Pål Espen OlsenPål Espen Olsen

Pål er utdannet psykologspesialist og har erfaring fra rusbehandling fra bl.a Lovisenberg DPS. Han arbeider i dag hos Favne Psykologbistand hvor han bruker feedbackverktøy som et aktivt virkemiddel i behandling av pasientene.Bilde av Anne Helene Fraas Tveit

Anne Helene er leder for ruspoliklinikken ved Lovisenberg DPS. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har erfaring fra behandling av voksne og ungdommer i psykisk helsevern. Hun har klinisk jobbet mest i sengeposter og med psykose og rus, men også i poliklinikk og ambulant team med selvmordsatferd, depresjon, angst, rus og bipolar lidelse. Hun var leder ved en sengepost og av et mindre tverrfaglig team før hun begynte som poliklinikkleder. Anne Helene skrev hovedoppgave om behandlingsforskning og om allianse, og har siden det vært opptatt av hvordan vi kan forbedre behandlingen gjennom å lytte til systematiske tilbakemeldinger fra pasienter.

Nettbaserte kurs

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr også nettbasert kurs i bruk av feedbackverktøy. De tar utgangspunkt i  Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS) , men kan også være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet. Kurset har tre moduler, som tar mellom 10 og 25 minutter å gjennomføre.

Nettbaserte kurs i feedbackverktøy

Arrangementer


Fant du det du lette etter?