HELSENORGE
Nettbaserte kurs

E-læringskurs i feedbackverktøy

Nasjonal kompetansetjeneste TSB tilbyr nettbaserte kurs i bruk av feedbackverktøyene Session Rating Scale (SRS) og Outcome Rating Scale (ORS).

Målet med kurset er å formidle kunnskaper om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og å skape refleksjoner rundt dette. Vi  bruker eksempler fra ORS/SRS-skalaene, men kurset kan være nyttig selv om du ikke har valgt verktøy eller bruker et annet i din virksomhet. 

Denne filmen gir deg en kort introduksjon til ORS- og SRS-skalaene:

 

Kurset består av fire deler og kan åpnes via de regionale læringsportalene, samt i KS Læring. Søk opp kurset «Bruke feedbackverktøy i rusbehandling», og få registrert din gjennomføring. Du kan også klikke deg inn på kursene her:


Del 1

Bli kjent med ORS
lenke til kurs
I kurset møter du Erik, som er henvist til rusbehandling for langvarig bruk av cannabis og amfetamin: Du møter Erik til første samtale, og blir kjent med ORS-skalaen (estimert tidsbruk: 10-15 minutter)

Del 2

Bli kjent med SRS
lenke til kurs

Dere fortsetter samtalen, og du blir kjent med SRS-skalaen (estimert tidsbruk: 10-15 minutter)


Del 3

Dilemmaer og utfordringer Idel 3

Del 4

Dilemmaer og utfordringer IIdel 4

Gjennomført kurs?
Vi vil gjerne vite hva du synes, og håper du tar deg tid til å besvare noen spørsmål. Merk at evalueringen gjelder for hele kurset, dvs. del 1, 2 og 3.

 

 

Fant du det du lette etter?