HELSENORGE

Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

Milepælsmøter er et kvalitetssikringsverktøy som Oslo universitetssykehus har utviklet for at pasient og behandler kan korrigere behandling av rus- og avhengighetslidelser, underveis i behandlingen.   

Heini Ringel presenterer poster om "Milestone meetings" på konferanse i London.

Seksjon voksen ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus har utviklet verktøyet Milepælmøter  som en del av prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling. Slike møter er jevnlige «stopp-punkter» i behandlingsforløpet, der muligheter for korrigering av behandlingsopplegget drøftes i samarbeid med pasienten.    

I milepælsmøtene ved seksjonen deltar pasienten og det tverrfaglige behandlingsteamteamet. De arrangeres hver fjerde uke. På møtene presenterer en fagperson som ikke er del av det daglige teamet rundt pasienten, utviklingen i behandlingen i et oversiktlig og visuelt format og ved bruk av forhåndsbestemte parametre. Informasjonen drøftes så av pasient og behandlingsteam, og endringer i pasientens behandlingsplan vurderes på bakgrunn av både utviklingen og øvrig tilgjengelig informasjon.

I tiden etter at milepælmøtene er innført, ble andelen drop-out fra behandlingsstedet redusert. 


Se poster om prosjektet og resultatene av det.  

Lenke til bilde i fullformat
Poster i fullt format

 Se film på YouTube

lenke til film på YouTube 13 minutter 

Se grafer over utviklingen av drop-out i prøveperioden