Milepælmøter - et verktøy for kvalitetssikring

Et kvalitetssikrings-verktøy utviklet ved Oslo universitetssykehus  blir i disse dager presentert for 3000 delegater til en verdensledende konferanse om kvalitetssikring av behandling.  

Heini Ringel presenterer poster om "Milestone meetings" i London.

Det er som en del av prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling at Seksjon voksen ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus har utviklet verktøyet Milepælmøter til bruk i  rusbehandling: Jevnlige "stopp-punkter" i behandlingsforløpet der det i samarbeid med pasienten drøftes muligheter for korrigering av behandlingsopplegget.    

Metoden presenteres nå i form av en poster og en film for  The International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Det er en konferanse som arrangeres hvert andre år og som blant andre British Medical Journal (BMJ) står bak. I forumet deltar mer enn 3000 delegater fra 80 land.

Lenke til bilde i fullformat
Poster i fullt format

Det er seksjonsleder Heini Ringel som presenterer verktøyet og de foreløpige resultatene av bruken, for deltakere på konferansen.

Ved seksjonen har det vært gjennomført milepælsmøter hver fjerde uke, hvor pasienten og det tverrfaglige behandlingsteamteamet deltar. På møtene presenterer en fagperson som ikke er del av det daglige teamet rundt pasienten, utviklingen i behandlingen i et oversiktlig og visuelt format og ved bruk av forhåndsbestemte parametre. Informasjonen drøftes så av pasient og behandlingsteam, og endringer i pasientens behandlingsplan vurderes på bakgrunn av både utviklingen og øvrig tilgjengelig informasjon. (Følg lenke til film på YouTube)

lenke til film på YouTube 13 minutter

I tiden etter at milepælmøtene er innført, er andelen drop-out fra behandlingsstedet redusert, som tabellen viser: