HELSENORGE
Feedback-nettverket

Nettverk for klinikere i TSB som bruker feedbackverktøy

Stadig flere TSB-miljøer bruker feedbackverktøy som en integrert del av behandlingstilbudet. Et nasjonalt nettverk for klinikere i TSB, som er godt i gang med å bruke feedbackverktøy, skal bidra til utveksling av kunnskap og erfaringer på kryss og tvers av landet.

Mange typer feedbackverktøy er i bruk. I TSB er det særlig Norse Feedback, KOR-skalaene (ORS/SRS) og WAI som er i bruk. Uavhengig av hvilket feedbackverktøy dere bruker i deres TSB-enhet, er du velkommen til å delta i det nasjonale fagnettverket for klinkere som bruker feedbackverktøy.

Målgruppen for nettverket er altså klinikere i TSB som er godt i gang med å bruke feedbackverktøy i sin enhet. Nettverket skal være en arena for å dele og diskutere utfordringer og erfaringer med å bruke tilbakemeldinger som en systematisk del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Temaene på de halvårige samlingene utformes derfor i samråd med deltakere i nettverket. I tillegg til halvårige møter har også stadig flere i nettverket nytte og glede av å ha kontakt på kryss og tvers i hele landet.

Nettverket driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, som en del av prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling. Det første nettverksmøtet fant sted i 2017. Tema på nettverkssamlingene har blant annet vært:

  • Hvordan integrere feedbackverktøy i hele virksomheten over tid ?
  • Hvordan komme i gang med å bruke feedbackverktøy?
  • Hvordan opplever pasientene og gi tilbakemeldinger?
  • Hvordan tilrettelegge for læring hos hverandre?
  • Presentasjon av ulike verktøy
  • Hva sier forskningen om betydning av feedbackverktøy for behandlingen?
  • Hvordan brukes feedbackverktøy i TSB?
  • Hvordan motivere andre til å bruke feedbackverktøy?

Nettverkssamlinger legges ut i arrangementskalenderen på www.tsb.no, og du er velkommen til å melde deg på neste samling dersom du ønsker å bli en del av nettverket for klinikere som bruker feedbackverktøy!

Fant du det du lette etter?