HELSENORGE

Pasientopplevelser ønskes!

– Vi vil bruke feedback-verktøy for å komme under overflaten og måle hvilken betydning tilbudet kan få i pasientens liv. Da må vi jakte på pasientens subjektive opplevelse, sier Thobias Strömberg, leder i Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet.

- Feedbackverktøy kan hjelpe oss å finne ut hvordan det vi gjør får betydning i pasientenes liv, sier enhetsleder Thobias Strömberg.

Sammen med sju kolleger fra sykehuset, deltok Strömberg i kurset «Hva er feedback-verktøy» i regi av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, der målet er å sette seg inn i feedbackverktøy og deres anvendelsesområde.

Enhet for avrusning ved Sykehuset Innlandet har 13 behandlingsplasser og behandler til sammen 400 pasienter i året. Gjennomsnittlig innleggelsestid er 14 dager.

Vil under overflaten

– Hvorfor ønsker dere å sette dere inn i bruk av feedbackverktøy?
– Vi er på jakt etter måter å måle hvordan pasientene opplever å være hos oss. Vi har statistikker, og andre «objektive» mål, men det er for tynt som grunnlag for å utvikle tilbudet. Da må vi komme under overflaten, og da kan kanskje feedbackverktøy være til hjelp.

– Hovedutfordringen er om det pasientene mottar er treffsikkert. Kan de nyttiggjøre seg hjelpen, i sine liv? Da må vi utvide perspektivet fra om institusjonen fyller sin oppgave eller ei, til hvordan det vi gjør får betydning i pasientenes liv. Det er jo dette som er brukerperspektivet.

Hverdagen og miljøet

– I vår enhet har miljøterapeutiske tiltak stor plass, der formålet er å bidra til å lindre smerter og ubehag, stimulere til utholdenhet og motivasjon og bidra til at pasienten bedre kan stå i behandlingen. Vi ønsker å vite om disse tiltakene treffer pasientene? Opplever de  spenninger i behandlingshverdagen og løses de til beste for både pasienter og personale?

– Vi ønsker også å vite om hvorvidt konkrete metoder som for eksempel motiverende intervju er treffsikre.

Tjener dialogen

– Tror du at bruk av feedbackverktøy kan påvirke frafall fra behandlingen hos dere? 
– Vi har ikke så mye frafall, og et stort flertall går videre i behandling etter opphold hos oss, men positive opplevelser av medvirkning kan bedre den kontinuerlige dialogen med både våre og andre tjenester i forløpet. Muligheten for å gi tilbakemeldinger bør jo ikke kun gjelder de isolerte delene,  men tilbudet totalt, formidlet via for eksempel en primærkontakt, sier lederen som nå skal hjem i tenkeboksen, for å tenke ut hvordan feedback-verktøy kan implementeres «hjemme».   

– Etter å ha fått denne innføringen skal vi vurdere om vi skal sende flere på tren treneren-kurset som gir fagansatte fordypning i hvordan å implementere feedback-verktøy lokalt.

Kurs i bruk av feedbackverktøy i TSB
 

Bilde av gruppe
Delktakere på kurs i innføring av feedbackverktøy 8. mai 2018