Sjekkliste - en påminner om dropout-faktorer

En sjekkliste kan minne om faktorer som ifølge oppsummert forskning har sterkest sammenheng med drop-out. Gjelder noen av risikofaktorene din pasient? Hvis ja; se kliniske tips og råd for å oppveie risikoen.

 

Gjennom et nasjonalt prosjekt har Nasjonal kpompetansetjeneste TSB utviklet en sjekkliste for deg som vi 

Sjekklisten som kan bruelks som tastaturunderlag, kan bestilles fra tsb@ous-hf.no
Elektronisk versjon finner du her.