Ring pasienten

Et betydelig antall pasienter som er henvist og vurdert å ha rett til rusbehandling, møter ikke opp til første samtale. Når en pasient er vurdert å ha rett til tverrfaglig spesialisert behandling, bør enheten som iverksetter den forsikre seg om at han eller hun har mottatt brev med timeavtalen. At pasienten ikke møter opp til innleggelse eller timeavtale kan ha flere grunner. Blant annet kan det ha sammenheng med alder, endringer i livssituasjon fra henvisning ble sendt til datoen for innleggelse/ time, nedsatt kognitiv fungering, ambivalens til å starte behandling eller at pasienten av ulike årsaker ikke har mottatt eller lest brevet med innkalling.

Flere regionale dropout-team har undersøkt hvilken effekt det å ringe pasienten har på fremmøte til blant annet timer i poliklinikk eller  avrusning. Erfaringene så langt tyder på at det å ringe pasienten kan ha betydning for oppmøte. Dersom man i tillegg benytter andre metoder for å innlede en relasjon til pasienten før første behandlingsavtale, øker oppmøtet enda mer. Eksempler på annen kontaktetablering er å invitere mennesker som pasienten allerede har allianse med, til å delta i første møte. Det finnes mange og varierte måter å nå pasientene på, i tillegg til å ringe eller bruke sms. Kontaktetableringen kan utvides ved hjelp av ambulante arbeidsmetoder.

Kliniske tips

pekefinger
  • ​Avklar eventuelle praktiske hindringer for å møte til fremtidige avtaler når pasienten ønskes velkommen.
  • I telefonsamtalen kan en tilby fleksibelt oppmøtested.
  • Tilby pasienten å ha med en venn eller et familiemedlem i samtaler.
Fant du det du lette etter?