Screen for kognitiv fungering

Screening kan være et enkelt verktøy for å vurdere om pasienten bør utredes for kognitiv svikt.

Plakat med tekst Screen kognitiv fungering

Det er en klar sammenheng mellom kognitiv fungering og risiko for drop-out. Svikt i kognitiv funksjon påvirker blant annet evne til å håndtere flere oppgaver på én gang og takle tidspress. Svekket oppmerksomhet, evne til abstrakt resonn​ering, hukommelse og impulskontroll kan være hindre i behandlingen.

Montreal Cognitive Assessment​ (MoCA) er et kognitivt screeninginstrument tilpasset ruspasienter. Verktøyet er enkelt å ta i bruk, gratis og screeningen tar kort tid å gjennomføre (10 minutter). 

Dersom pasienten har indikasjoner på kognitiv svikt, bør dette tas hensyn til i videre utredning og behandling. 

Før en foretar en screening av kognitiv fungering bør det gjøres en konkret, faglig vurdering av pasientens rusnivå. Vi anbefaler at pasienten er klinisk edru før kognitiv screening utføres. En screening kan kun gi en indikasjon på om pasienter har kognitiv svekkelse, og er ingen erstatning for utredning og diagnostisering. Utredning av kognitiv svekkelse kan være krevende for pasienter med et omfattende rusproblem og skal gjennomføres av et tverrfaglig team under ledelse av lege/psykolog som har trening i å gjennomføre nevrokognitiv utredning. 

​Kliniske tips

Bilde av finger med husketråd

  ​Alminneliggjør screening. ”Dette er en rutine hos oss for å sikre at du får riktig behandling”
 • Informer pasienten om hvordan kognitiv funksjon kan påvirke behandlingen

 • Unngå å blande sammen kognitiv svikt og intelligens eller språkproblemer.

   Ved indikasjon på kognitiv svikt:

  • Vurdere videre utredning?
  • Timepåminnelse på sms?
  • Kortere terapisekvenser?
  • Vurdere gruppetyper?
  • Bruke mer eksempler og bilder?

Forskning

Bilde av mikroskop

​Aharonovitch E, Brooks A C, Nunes EV & Hasin D S (2008): Cognitive deficits in marijuana users: Effects on motivational enhancement therapy plus cognitive behavioral therapy treatment outcome. Drug and Alcohol Depence, 95 (3), 279-283

Aharonovitch E, Hasin D S, Brooks A C,  Liu X, Bisaga A , Nunes E  (2006): Cognitive deficits predict low treatment retention in cocaine dependent paients. Drug and Alcohol Dependence, 81(3), 313 -322 

​Stubberud, Jan, Reidun Åsland og Øistein Kristensen (2007): Hvorfor mislykkes behandlingen? En undersøkelse av kognitiv funksjon og personlighet hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nr 8;1012-1018

Bilde av mobil og pc

Montreal Cognitive Assessment (applikasjoner, flere versjoner av testen i elektronisk format og papirformat)

Hjernehjelp.no​
Lærebøker på norsk

Bilde av bok

Romsland, Grete (2011): Kognitiv svikt. Lærebok for fagfolk i møte med mennesker med ervervet hjerneskade. Gyldendal Akademisk


Fant du det du lette etter?