Tilby fleksibelt oppmøtested

Plakat-tekst Tilby fleksibelt oppmøtested
For noen pasientgrupper kan det å møte opp til avtale ved en poliklinikk eller behandlingsenhet i seg selv være et hinder for at behandlingen går etter planen. Det kan være mange og sammensatte grunner til at pasienten ikke møter opp. Han eller hun kan oppleve det som skremmende å møte fram i et offentlig bygg eller ha negative erfaringer fra tilsvarende arenaer. Rent praktisk kan det være vanskelig å finne fram eller å kombinere avtalen med skole eller arbeid. 

Spesielt overfor den yngre pasientgruppen kan det være hensiktsmessig å tilby fleksibelt oppmøtested. Det kan være hjemme hos pasienten, på nøytrale offentlige steder som en café eller en park eller et annet sted som pasienten velger selv. Flere dropout-team i prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling tilbød fleksibilitet i valg av oppmøtested for å gjøre behandlingstilbudet mer tilgjengelig. Erfaringene i disse prosjektene så langt tyder på at denne fleksibiliteten kan ha en positiv betydning for relasjonen mellom pasient og behandler. 

Erfaringen fra ulike ambulante team som ACT/FACT hvor hovedtyngden av aktiviteten foregår andre steder enn i behandlingstilbudets lokaler, viser også gode resultater (Nasjonal kompetansetjeneste ROP, 2014).

Kliniske tips
Kliniske tips
  • ​​Tilby pasienten å møte et nøytralt sted, spesielt i kontaktetableringsfasen.
  • Noen pasienter har lettere for å snakke med sin behandler mens de er i aktivitet, går en tur, jogger eller utfører andre aktiviteter sammen, enn på et kontor.
  • Si fra til en kollega når du går ut; tenk sikkerhet.

 

Fant du det du lette etter?