Vurder ambulante tjenester

Plakat-tekst Vurder ambulante tjenester

For mange pasienter kan det være krevende å motta tradisjonell poliklinisk behandling eller døgnbehandling ved behandlingsenheter. Alternativet er at behandleren møter pasienten i sine daglige omgivelser; hjemme eller i nærmiljøet. Ved å tilby ambulante tjenester, kan en skreddersy behandlingstilbudet bedre og bidra til at det blir tilgjengelig, fleksibelt og i større grad på pasientens premisser. Dersom en ikke har etablert en ambulant tjeneste, kan likevel den enkelte behandler vurdere å møte pasienten andre steder enn på kontoret. Det kan være nyttig å stille spørsmål som «Hvilke omgivelser trenger vi for å gjennomføre denne samtalen?​».

Det finnes ulike tilbud om ambulante tjenester til rusavhengige i Norge: fra oppsøkende tjenester i kommunal regi til samhandlingsteam og ACT/ FACT-team.

Assertive Community Treatment Team​ (ACT​)​​ i Norge er basert på et forpliktende og likeverdig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. De arbeider oppsøkende med et variert sett av metoder for å oppnå kontakt og minimum 75 prosent av arbeidet foregår utenfor kontoret. En evaluering fra Nasjonal kompetansetjeneste ROP (2014) viser gode resultater der behandlerne benytter ambulante arbeidsformer i kontakt med pasientgruppen med samtidig alvorlig rus- og psykiske lidelser.

Kliniske tips
pekefinger ikopn
  • ​Tilby pasienten å møte ham eller henne et nøytralt sted spesielt i kontaktetableringsfasen.
  • Noen pasienter har lettere for å snakke med sin behandler mens de er i aktivitet, går en tur, jogger eller utfører andre aktiviteter sammen, enn på et kontor.
  • Si fra til en kollega når du går ut; tenk sikkerhet.

Forskning
Forskning ikon​Nasjonal kompetansetjeneste ROP (2014): Evaluering av ACT-team i Norge: Hva viser resultatene?

Referanse til Nasjonal faglig retningslinje

5.1 Ved manglende oppmøte og fare for behandlingsbrudd bør det vurderes å endre behandlingsrammer og/eller tjenestenivå.

5.4 Det foreslås å tilby ambulante tjenester på lik linje med stedfaste tjenester (dag, døgn og poliklinikk), særlig ved sammensatte problemer og ved behandlingsavbrudd.

7.2 Ambulerende tilnærming foreslås for å nå unge med rusmiddelproblemer.


                 Lærebøker på norsk
Lærebok ikon               ​

Dahl, Therese (2011): Brukeren som veileder. Ambulant Brukerstyrt Tilnærming. Gyldendal

​Evjen, Reidunn, Knut Boe Kielland og Tone Øiern (2012): Dobbelt opp, Universitetsforlaget 

Erdal, Børge (2006): Ute Inne. Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom. Gyldendal norsk forlag

Mueser, Kim T., Douglas L. Noordsy, Robert E. Drake og Lindy Fox (2006): Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Universitetsforlaget.


Nettressurser
Telefon og skjerm vignett​Lars Linderoth: Å jobbe på pasientens arena​ - ROP-TV


 
Fant du det du lette etter?