HELSENORGE

Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

​Er ledergruppa i tvil om hva som egentlig må til for å ta i bruk feedbackverktøy, eller trenger dere flere medarbeidere som kan veilede og skolere andre i bruk av feedbackverktøyet ORS/SRS (også kjent som KOR, FIT og PCOMS)?

Lokale kurs kan være et virkemiddel til å følge opp sentrale anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer og pakkeforløp, og kan være et godt – og rimeligere – alternativ til å sende medarbeidere på kompetansetjenestens kurs sentralt i Oslo.

– Det er bare å ta kontakt, så diskuterer vi opplegg og innretning på lokale kurs, sier prosjektleder Hilde Harwiss. – Vi er opptatt av å støtte opp under det lokale implementeringsarbeidet som gjøres i helseforetak og hos private samarbeidspartnere.

Kompetansetjenesten har fire nasjonale kursholdere som i tillegg til medarbeidere i kompetansetjenesten er klare for å tilby lokale kurs. Vi har kompetanse og erfaring med hva som skal til for å få fart på implementeringen, i tillegg til kunnskap om feedbackverktøy.

Frode Nordhelle
– Vi hadde behov for flere trenere i åtte behandlingsenheter, og da var lokalt trenerkurs det mest effektive, sier Frode Nordhelle, leder for FoU i Avdeling rus- og avhengighet på Sørlandet sykehus. Sørlandets sykehus utdannet 25 lokale trenere/veiledere gjennom et todagers kurs i regi av Nasjonal kompetansetjeneste TSB for noen måneder siden som en del av prosessen med å ta i bruk feedbackverktøy.


Ta kontakt med Nasjonal kompetansetjeneste TSB på tlf. 908 84 660 eller på e-post tsb@ous-hf.no.