Vil forebygge drop-out

Rusbehandlere og brukerorganisasjoner i hele landet sammen om felles drop-out-forebyggende tiltak.
- Å forebygge frafall gir mindre helseriski og belastninger både for pasienter og pårørende, sier Hilde Harwiss og Pål Berger. 16. september leder de seminar der tiltakene presenteres og debatteres.  

 

​Den 16. september samler prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling 120 deltakere fra alle helseregioner til seminar. Her presenteres frukter av prosjektsamarbeidet så langt: I vel ett år har lokale team i fem helseregioner i samarbeid med brukerorganisasjoner prøvd ut ulike tiltak for å fange opp pasienter som står i fare for å falle fra. Gjennom nettverksmøter er det utvekslet kunnskap og erfaringer regionene i mellom. Koordineringen av dette nettverket står Nasjonal kompetansetjeneste TSB for.

Lanserer sjekkliste

Hilde Harwiss koordinerer nettverket på vegne av Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Det innebærer å arrangere jevnlige møter og kople klinikere, forskere og brukere med erfaring om temaet. Til dette seminaret har kompetansetjenesten utviklet  en elektronisk sjekkliste som den håper kan være til hjelp for klinikere i å bli minnet om risikofaktorer for drop-out og Screeningverktøy kan fange opp hvem behandlingen ikke er egnet for, feedbackverktøy kan fange opp «knuter på tråden» mellom pasient og behandler og nettverksmetodikk kan brukes for at flere enn behandler og pasient kan trekke i samme retning. 


Lokal variasjon

Harwiss forteller at kompetansetjenesten har arbeidet med drop-outprosjektet siden den kom i gang.
– Mer kunnskap om drop-out og at denne kunnskapen tas i bruk er helt sentralt for å forbedre  kvaliteten  på  helhetlige  behandlingsforløp, sier hun.
Det er stor variasjon mellom tiltakene som blir prøvet ut lokalt. Foruten sjekklister skal dette knippet tiltak presenteres: 

•  Brukerstyrt drop-out team
•  Å ringe pasienten eller innlede annen kontakts før behandlingsstart
•  Mestringsplan
•  At behandler og pasient evaluerer gangen i behandlingen sammen
•  Feedbackverktøy 

Vet hva det vil si

Pål Berger fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har ansvaret for å bringe brukerperspektivet på drop-out inn i nettverkssamlingene. I tillegg er han i ferd med å utvikle et eget drop-out- og tilbakefallsforebyggende tiltak i samarbeid med andre tidligere rusavhengige i Rogaland: En nett-applikasjon skal bringe personer som står i fare for tilbakefall i kontakt med likemenn. Ideen til applikasjonen vant nylig konkurransen Lyse ideer som energiselskapet Lyse arrangerer hvert år og selskapet har lovet å samarbeide videre med de tidligere brukerne om å realisere produktet.

Tid en viktig faktor

App-utviklerne er mer enn vanlig teknisk interesserte – og vet hva det vil si å være rusmisbrukere.
– Vi vet at veien ut av rusavhengighet byr på med- og motbakker. For den som står i fare for sprekk eller tilbakefall, har tid nesten alt å si. Pluss enkle og ukomplisserte prosedyrer.

– Mitt beste råd er å ikke møte pasienten med negative konsekvenser, men et «kjempeflott at du er tilbake», sier Pål Berger som skal være debattleder under seminaret.  – Det er viktig at både brukersiden og forsker- og fagsiden blir involvert i arbeidet mot drop-out.