LAR-konferansen

Nasjonal rusfaglig møteplass

Oppdatert forskning og kunnskap om nye trender er en nøkkel til god rus- og avhengighetsbehandling. Velkommen til å mingle og få faglig påfyll på Norges største rusfaglige møteplass.

LAR-konferansen

For mer informasjon, se www.larkonferansen.no.
For fortløpende oppdateringer, anbefaler vi å følge @larkonferansen på Facebook.

En nasjonal rusfaglig møteplass

LAR-konferansen er en innarbeidet arena for deling av erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige. Helt siden 2000 har konferansen samlet fagfolk fra hele landet. Den begynte som "Nasjonal metadonkonferanse", og siden den gang har tema utvidet seg i takt med feltet. I dag er LAR-konferansen den møteplassen som samler flest deltakere fra hele rus- og avhengighetsfeltet. Den har således utviklet seg fra å være en konferanse om LAR, til å ta opp tema som dekker de fleste interesseområder innenfor feltet.  

Konferansen arrangeres av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus, i samarbeid med Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF).

Neste konferanse finner sted på Clarion Hotel The Hub 15.-16. oktober 2020. Målsettingene er at den 

 • er en attraktiv og moderne arena som samler og kobler aktører på rusfeltet fra hele landet
 • gir faglig påfyll og inspirasjon i hverdagen til fagfolk/klinikere som jobber med personer som har en avhengighetstilstand eller forebygging av dette
 • har et faglig program som er aktuelt i tiden, med hovedvekt på klinisk relevante tema for ansatte i både kommune og spesialisthelsetjenesten

Programkomité

Programkomiteen har som oppgave å utarbeide konferansens faglige innhold basert på hva som rører seg i feltet. I tillegg til ledelse og representanter fra NK-TSB og SERAF, inviteres både bruker- og pårørenderepresentanter, representanter fra Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og representanter fra kommunen til komitéen. Innspill tas også imot fra andre interessenter. Dette skal sikre et bredt program av høy kvalitet.

Programkomiteen for LAR-konferansen 2020 bestod av:

 • Margrethe Aaen Erlandsen, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Karoline Rollag, Nasjonal kompetansetjeneste TSB
 • Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 • Philipp Lobmaier, Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 • Linda Sundby, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA SHAP)
 • Rebecca Irene Saunes, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA Seksjon voksen)
 • Jon-Aksel Jacobsen, Oslo kommune Velferdsetaten (LASSO)
 • Siv Løvland, Brukerrådet ARA, proLAR nett
 • Arild Knutsen, Brukerrådet ARA, Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

Samarbeidspartnere

Les mer om Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på deres hjemmeside.

Godkjenninger

Konferansen er gitt følgende godkjenninger, og de samme vil søkes om for fremtidige konferanser:

Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Presentasjoner fra LAR-konferansen 2018

LAR-konferansen 2018 ble avholdt på Meet Ullevaal, 18.-19. oktober 2018.
Klikk her for å se innsendte presentasjoner.

Kontakt


Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no


Karoline Rollag
karoro@ous-hf.no

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug

Fant du det du lette etter?