LAR-konferansen

Ønsker du input i hverdagen som behandler, forsker eller brukerrepresentant på rusfeltet? LAR-konferansen er et bransjetreff der vi deler erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige. Konferansen arrangeres hvert andre år av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i samarbeid med SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning. I 2018 ble konferansen holdt på Meet Ullevaal. 

Presentasjoner fra LAR-konferansen 2018

Klikk her for å se innsendte presentasjoner fra LAR-konferansen 2018.

Om LAR-konferansen

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse for rusfeltet.

Den første konferansen ble arrangert i 2000 og het da Nasjonal metadonkonferanse. Siden den gang er tema utvidet i takt med feltet. Ytterligere 10 konferanser har bekreftet arrangementet som det mest sentrale "bransjetreffet", med opp mot 750 deltakere fra hele landet.

Vil du påvirke rammefakorer for utøvelsen av faget ditt? Vil du sette deg inn i nyere forskning? Vil du diskutere de etiske utfordringene i feltet? Da møtes vi under den 12. LAR-konferansen.

Besøk larkonferansen.no for program, påmelding og mer informasjon.

Ikon hvit.JPG

Konferansekomite

Konferansekomiteen har som oppgave å utarbeide konferansens faglige innhold basert på hva som rører seg i feltet. I tillegg til ledelse og representanter fra NK-TSB og SERAF, inviteres både brukerrepresentanter, representanter fra Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og representanter fra kommunen til komitéen. Innspill tas også imot fra andre interessenter. Dette skal sikre et bredt program av høy kvalitet.

Komitéen for LAR-konferansen 2018 består av:

Karoline - Kopi1.jpg
Karoline Rollag
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Thomas - Kopi1.jpg
Thomas Clausen
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)


Margrethe - Kopi1.jpg
Margrethe Aaen Erlandsen
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Pål - Kopi1.jpg
Pål Lillevold
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Helge - Kopi1.jpg
Helge Waal
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Terje - Kopi1.jpg
Terje Jensen
WayBack
Brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Lise2 - Kopi1.jpg
Lise Aasmundstad
NUBS


Kristine - Kopi1.jpg
Kristine Fiksdal Abel
Ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Linda - Kopi1.jpg
Linda Elise Couessurel Wüsthoff
Velferdsetaten, Oslo kommune

Samarbeidspartnere

Les mer om Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på deres hjemmeside.

Godkjenninger

Konferansen er gitt følgende godkjenninger:

Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Kontakt

Karoline Tolo Rollag
Karoline Tolo Rollag
Prosjektleder
karoro@ous-hf.no

Margrethe Aaen Erlandsen
Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
maaerl@ous-hf.no

DELTAKERE PÅ LAR-KONFERANSEN 2018

 • 12.11.2018
  Favoritter: Pakkeforløp og smertebehandling

  Ola Sollie og Jørn Bendiksen var fornøyde med «litt pisk» til å gjennomføre pakkeforløp og med å få oppdateringer om LAR-pasienters bruk av medikamenter under LAR-konferansen 2018.   

 • 12.11.2018
  Favoritt-tema: Nye medikamenter i LAR

  Ronny Bjørnestad fra ProLAR-Nett og Jenny Teigene fra dne Pharma as ønsker å diskutere medikamentutviklingen i LAR. Gjerne enda mer enn det offisielle konferanseprogrammet for 2018 la opp til.     

 • 12.11.2018
  Favoritt-tema: Innovasjon

  Trude Munkvold og Kari Hatletvedt fra NAV Bergenhus er i fed med å bygge opp et nytt tilbud til LAR-brukere i Bergen. Flott å få nye ideer hjem fra LAR-konferansen, sier de.    

NYHETER

 • 12.12.2018
  Legemiddelassistert rehabilitering i 20 år

  Fra 700 til 7000 pasienter. Fra særtiltak til integrert del av spesialisthelsetjenesten. Fra rigid til mer modernisert. På 20 år har Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (LAR) skiftet karakter. Her er noen av milepælene som LAR har nådd.

 • 07.12.2018
  LAR-konferansen oppsummerte 20 år med LAR

  18. og 19. oktober 2018 ønsket Oslo universitetssykehus og SERAF velkommen til 700 brukere, klinikere og forskere som deltok på årets LAR-konferanse på MEET Ullevaal. Programmet bar preg av at LAR-behandlingen er 20 år i år.

 • 21.09.2018
  Winning team

  Å være med på LAR-konferansen er noe rusteamet i Ski kommune alltid har gjort, men i år så det mørkt ut. Inntil Elin Haugen vant loddtrekningen blant tidligpåmeldte om gratis plass en kollega. Tross alle odds møter vi både henne og kollega...

 • 31.08.2018
  Derfor gleder jeg meg til LAR-konferansen

  –Rusfeltet fører og må føre viktige diskusjoner. I dag når bare bruddstykker av dem fram via offentligheten. Derfor ser jeg fram til å møte kolleger, beslutningstagere og rammesettere ansikt til ansikt i ikke-hektiske omgivelser under LAR-k...

 • 30.08.2018
  Overdosestrategien utvides

  Overdosestrategien pågår til 2022, fortsatt med Helsedirektoratets mest aksjonistiske byråkrat med på laget. På LAR-konferansen 2018 skal Martin Blindheim snakke om hvordan heroinassistert behandling kan bli en del av overdoseforebyggende arbeid.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.