Bilde

LAR-konferansen

Ønsker du input i hverdagen som behandler, forsker eller brukerrepresentant på rusfeltet? LAR-konferansen er et bransjetreff der vi deler erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige. I 2018 avholdes konferansen  på Meet Ullevaal 18. og 19. oktober. Konferansen arrangeres hvert andre år av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i samarbeid med SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.

Om LAR-konferansen

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse for rusfeltet.

Den første konferansen ble arrangert i 2000 og het da Nasjonal metadonkonferanse. Siden den gang er tema utvidet i takt med feltet. Ytterligere 10 konferanser har bekreftet arrangementet som det mest sentrale "bransjetreffet", med opp mot 750 deltakere fra hele landet.

Vil du påvirke rammefakorer for utøvelsen av faget ditt? Vil du sette deg inn i nyere forskning? Vil du diskutere de etiske utfordringene i feltet? Da møtes vi under den 12. LAR-konferansen.

Besøk larkonferansen.no for program, påmelding og mer informasjon.

Ikon hvit.JPG

Konferansekomite

Konferansekomiteen har som oppgave å utarbeide konferansens faglige innhold basert på hva som rører seg i feltet. I tillegg til ledelse og representanter fra NK-TSB og SERAF, inviteres både brukerrepresentanter, representanter fra Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og representanter fra kommunen til komitéen. Innspill tas også imot fra andre interessenter. Dette skal sikre et bredt program av høy kvalitet.

Komitéen for LAR-konferansen 2018 består av:

Karoline - Kopi1.jpg
Karoline Rollag
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Thomas - Kopi1.jpg
Thomas Clausen
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)


Margrethe - Kopi1.jpg
Margrethe Aaen Erlandsen
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Pål - Kopi1.jpg
Pål Lillevold
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Helge - Kopi1.jpg
Helge Waal
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Terje - Kopi1.jpg
Terje Jensen
WayBack
Brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Lise2 - Kopi1.jpg
Lise Aasmundstad
NUBS


Kristine - Kopi1.jpg
Kristine Fiksdal Abel
Ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Linda - Kopi1.jpg
Linda Elise Couessurel Wüsthoff
Velferdsetaten, Oslo kommune

Samarbeidspartnere

Les mer om Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på deres hjemmeside.

Godkjenninger

Konferansen er gitt følgende godkjenninger:

Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Kontakt

Karoline Tolo Rollag
Karoline Tolo Rollag
Prosjektleder
karoro@ous-hf.no

Margrethe Aaen Erlandsen
Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
maaerl@ous-hf.no

ARRANGEMENT

  • Torsdag 18.10.
    LAR-konferansen 2018

    Den 12. LAR-konferansen avholdes 18. og 19. oktober 2018 på Meet Ullevaal i Oslo

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.