LAR-konferansen

Ønsker du input i hverdagen som behandler, forsker eller brukerrepresentant på rusfeltet? LAR-konferansen er et bransjetreff der vi deler erfaring og kompetanse om gode tjenester til rusavhengige. Konferansen arrangeres hvert andre år av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i samarbeid med SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning.
Neste konferanse finner sted i uke 42, 2020.

Om LAR-konferansen

Norges største fagkonferanse for rus- og avhengighetsbehandling 

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse for rusfeltet.

Siden 2000 har konferansen samlet fagfolk fra hele landet. Den begynte som "Nasjonal metadonkonferanse", og siden den gang har tema utvidet seg i takt med feltet. I dag er LAR-konferansen den konferansen som samler flest deltakere fra hele rus- og avhengighetsfeltet. Den har således utviklet seg fra å være en konferanse om LAR, til å ta opp tema som dekker de fleste interesseområder innenfor feltet.  

Neste konferanse er under planlegging og finner sted i uke 42, 2020. Målsettingene er at den 

 • er en attraktiv og moderne arena som samler og kobler aktører på rusfeltet fra hele landet
 • gir faglig påfyll og inspirasjon i hverdagen til fagfolk/klinikere som jobber med personer som har en avhengighetstilstand eller forebygging av dette
 • har et faglig program som er aktuelt i tiden, med hovedvekt på klinisk relevante tema for ansatte i både kommune og spesialisthelsetjenesten

Informasjon og program for forrige konferanse finnes fremdeles på www.larkonferansen.no.

Ikon hvit.JPG

Programkomité

Programkomiteen har som oppgave å utarbeide konferansens faglige innhold basert på hva som rører seg i feltet. I tillegg til ledelse og representanter fra NK-TSB og SERAF, inviteres både brukerrepresentanter, representanter fra Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og representanter fra kommunen til komitéen. Innspill tas også imot fra andre interessenter. Dette skal sikre et bredt program av høy kvalitet.

Komitéen for LAR-konferansen 2018 bestod av:

Karoline - Kopi1.jpg
Karoline Rollag
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Margrethe - Kopi1.jpg
Margrethe Aaen Erlandsen
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Thomas - Kopi1.jpg
Thomas Clausen
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)


Pål - Kopi1.jpg
Pål Lillevold
Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Helge - Kopi1.jpg
Helge Waal
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Terje - Kopi1.jpg
Terje Jensen
WayBack
Brukerrådet i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Lise2 - Kopi1.jpg
Lise Aasmundstad
NUBS


Kristine - Kopi1.jpg
Kristine Fiksdal Abel
Ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA)


Linda - Kopi1.jpg
Linda Elise Couessurel Wüsthoff
Velferdsetaten, Oslo kommune

Samarbeidspartnere

Les mer om Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på deres hjemmeside.

Godkjenninger

Konferansen er gitt følgende godkjenninger, og de samme vil søkes om for 2020:

Den norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Barne- og ungdomspsykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Samfunnsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 15 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund
Meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Presentasjoner fra LAR-konferansen 2018

LAR-konferansen 2018 ble avholdt på Meet Ullevaal, 18.-19. oktober 2018.
Klikk her for å se innsendte presentasjoner.

Kontakt

Margrethe Aaen Erlandsen
Margrethe Aaen Erlandsen
maaerl@ous-hf.no

Karoline Tolo Rollag
Karoline Tolo Rollag
karoro@ous-hf.no

NYHETER OM LAR-KONFERANSEN 2018

 • 12.12.2018
  Legemiddelassistert rehabilitering i 20 år

  Fra 700 til 7000 pasienter. Fra særtiltak til integrert del av spesialisthelsetjenesten. Fra rigid til mer modernisert. På 20 år har Legemiddelassistert rehabilitering i Norge (LAR) skiftet karakter. Her er noen av milepælene som LAR har nådd.

 • 07.12.2018
  LAR-konferansen oppsummerte 20 år med LAR

  18. og 19. oktober 2018 ønsket Oslo universitetssykehus og SERAF velkommen til 700 brukere, klinikere og forskere som deltok på årets LAR-konferanse på MEET Ullevaal. Programmet bar preg av at LAR-behandlingen er 20 år i år.

 • 31.08.2018
  Derfor gleder jeg meg til LAR-konferansen

  –Rusfeltet fører og må føre viktige diskusjoner. I dag når bare bruddstykker av dem fram via offentligheten. Derfor ser jeg fram til å møte kolleger, beslutningstagere og rammesettere ansikt til ansikt i ikke-hektiske omgivelser under LAR-k...

Nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.