Derfor gleder jeg meg til LAR-konferansen

– Rusfeltet fører og må føre viktige diskusjoner. I dag når bare bruddstykker av dem fram via offentligheten. Derfor ser jeg fram til å møte kolleger, beslutningstagere og rammesettere ansikt til ansikt i ikke-hektiske omgivelser under LAR-konferansen! sier Karoline Rollag.

 
Karoline Rollag leder arbeidet med å forberede LAR-konferansen 2018 på vegne av Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus og SERAF – Senter for rus- og avhengighetsmedisin.

Det er første gang at Nasjonal kompetansetjeneste står for forberedelsene, som har vært holdt hvert annet år tilsammen 11 ganger; den seneste i 2016 hadde over 700 deltakere.

SERAF deltar aktivt med å snekre program sammen med det kliniske miljøet i Oslo universitetssykehus og brukerrepresentanter. I år har også representant fra Velferdsetaten i Oslo Kommune, deltatt i konferansekomiteen.

– I år er setter vi rekord med 18 ulike parallellseminarer, slik at deltakerne selv kan sy sammen sitt eget program, utfra en meny som favner alt fra ruspolitikk, kliniske tilbakemeldingsverktøy, utfordringer ved eldrebølgen, brukermedvirkning og medikamentvalg i LAR, opplyser Karoline Rollag.

Nytt av året er også at konferansen skal breie seg på Meet Ullevaal, Ullevål stadion, ti minutter med t-bane fra Oslo sentrum.
– Jeg gleder meg til å høre pulsen på feltet slå i nye lokaler, sier prosjektlederen som lover mange fine og spennende mingleområder.