Favoritt-tema: Innovasjon

Trude Munkvold og Kari Hatletvedt fra NAV Bergenhus er i fed med å bygge opp et nytt tilbud til LAR-brukere i Bergen. Flott å få nye ideer hjem fra LAR-konferansen, sier de.    

 

Kari Hatletvedt (t.v) er avdelingsleder ved NAV Bergenhus og jobber til daglig med å forvalte regler om tvang mot rusavhengige. Hun deltar på LAR-konferansen sammen med kollegaen Trude Munkvold som på vegne av Nav Bergenhus er i gang med å bygge opp et aktivitetstilbud i Bergen for brukere i bedring. Innholdet skal utvikles i samarbeid med de første brukerne.  

– I forhold til dette arbeidet hadde vi stor nytte av seminaret om sosial innovasjon for innhold og mening. Det var flott å få presentert mange gode, innovative tiltak i form av korte innlegg. Inspirerende å høre om fysisk aktivitet som del av behandlingen. 

Å støte på folk som jobber med vår målgruppe, men som vi ikke har sjanse til å møte til daglig er bonus ved å delta ved slike store konferanser. For eksempel gjelder det ansatte i kriminalomsorgen.

Trude Munkvold og Kari Hatletvedts favorittseminarer:
Sosial innovasjon for innhold og mening
Den gode hjertebanken (om fysisk aktivitet som del av behandlingen)