Favoritt-tema: Nye medikamenter i LAR

Ronny Bjørnestad fra ProLAR-Nett og Jenny Teigene fra dne Pharma as ønsker å diskutere medikamentutviklingen i LAR. Gjerne enda mer enn det offisielle konferanseprogrammet for 2018 la opp til.     

 

Ronny Bjørnestad er daglig leder for ProLAR nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR.
– LAR-konferansen dekker et godt spenn faglige tema, men det er langt igjen før de som er i LAR merker resultatet av diskusjonene: det går tregt å øke samhandlingen mellom alle tjenester som LAR-pasienter trenger og å fornye tilbudene. – Selvom det er mye politisk vilje til å gjøre tilbudene bedre, tar fornyelsen tid. 

Ronny Bjørnestads favoritt-tema under konferansen:
Langtidsvirkende naltrekson - et nytt medikamentvalg i LAR?

Jenny Teigene (dne pharma as) er enig i dette og i tillegg skulle de begge ønske at medikamentutviklingen i LAR hadde en mer sentral plass på dagsordenen (naltrekson og Heroinassistert rehabilitering ble diskutert i parallell-seminarer).

Jenny Teigenes favoritt-tema under konferansen:
Heroinassistert behandling i Norge? Hvorfor og hvordan