Favoritter: Pakkeforløp og smertebehandling

Ola Sollie og Jørn Bendiksen var fornøyde med «litt pisk» til å gjennomføre pakkeforløp og med å få oppdateringer om LAR-pasienters bruk av medikamenter under LAR-konferansen 2018.   

 

Ola Sollie er sykepleier og ansatt i Drop-out teamet ved UNN med base i Narvik. Det er tredje gang han deltar på en LAR-konferanse.

– Det blir stadig større bredde i temaene som konferansen tar opp, sier han. R-en i LAR og fokuset på samfunnsdeltakelse blir stadig tydeligere.
– Det er også fint å føle litt på «pisken» i forhold til nasjonale fagutviklingsløp. I år gjelder det pakkeforløp som alle som sitter i salen har en rolle i å virkeliggjøre.

Ola Sollies favoritt-tema under konferansen
Retningslinjer og pakkeforløp - Helsedirektoratet oppdaterer

Jørn Bendiksen er relativt fersk i stillingen som overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN i Tromsø.
– Som nykommer var det fint å få farmakologisk informasjon om bruk av opioider og benzodiazepiner blant pasienter i LAR. Kanskje man kunne benytte konferansen til å diskutere hvorfor bruken av disse medikamentene er så høy og hva vi kan møte det med? LAR er ikke noe glitrende juletre! Mange møter et vakuum når de er stabiliserte på LAR-legemidler.

Jørn Bendiksens favoritt-tema under konferansen
LAR og smertebehandling