Overdosestrategien utvides

Den nasjonale overdosestrategien startet i 2014 og skal pågå til 2022. Kursen blir den samme, med Helsedirektoratets mest aksjonistiske byråkrat med på laget. På LAR-konferansen 2018 skal Martin Blindheim snakke om hvordan heroinassistert behandling kan bli en del av overdoseforebyggende arbeid.

Martin Blindheim fortsetter med overdoseforbygging (foto Tone Øiern).

Å koordinere Nasjonal overdosestrategi har vært Martin Blindheims arbeidsopppgave i Helsedirektoratet siden 2013. Nå har et enstemmig storting bestemt at den skal fortsette, og omfang og virkefelt utvides.  

– Den startet på samme måte som Fjellvettreglene i 1967 og det offentlige trafikksikkerhetsarbeidet i 1975: Med et alarmerende høyt dødstall, forteller seniorrådgiveren. – Akkurat som for trafikksikkerhetskampanjen har Stortinget fastsatt en nullvisjon for overdosestrategien.
Målet er først og fremst å etablere en nultelinje med fokus på overlevelse. «Ja visst kan du bli rusfri- men først må du overleve» var mottoet til overdosestrategien 2014–2017.

På rett vei

Antallet overdoser er ikke er redusert de seneste årene. Evalueringen av overdosestrategien er likevel positiv.  Ifølge evalueringen har valget av virkemidler riktig: Motgift mot overdose (Nalokson nesespray), å endre brukerkulturen (SWITCH-kampanjen/heroinrøyking) og lavterskeltiltak i pilotkommuner.
 – Evalueringen gir oss økt tro på at vi er på rett vei og håp om at tiltakene skal virke på sikt, sier Blindheim.

Utvidet antall pilotkommuner

Overdosestrategien var fireårig. Året i år er et bonusår med en pust i bakken, men betyr ingenlunde stillstand for strategien. Blindheim og kollegene bruker tiden til å legge planene for de nye fire årene, der strategien skal utvides i omfang og virkefelt. Allerede i år øker antallet kommuner i strategiens nettverk fra 13 til 29. Å være nettverkskommune betyr å få ekstra midler til for eksempel opplæring, kurs og hospitering der det drives god overdoseforebygging.
– Med det dekker kampanjen de norske kommunene der 70 prosent av overdosedødsfallene i 2016, fant sted, sier Martin Blindheim. 

Med brukeren i fokus

Markering av Verdens overdosedag 31. august startet i Oslo, på initiativ fra Foreningen for human narkotikapolitikk.

I år markeres dagen i mer enn 30 kommuner. På dagsorden står førstehjelp, appeller fra brukerorganisasjoner og minnemarkeringer. Mange ulike tjenester på rusfeltet, Kirken og frivillige organisasjoner står bak arrangementene.
Dette hadde ikke vært mulig uten at flere instanser går sammen, med brukerens overlevelse i fokus, sier Martin Blindheim.

Lavterskel LAR for svakt

Noen som dør av overdose har falt ut av LAR. Blindheim ser med stor beklagelse at arbeidet med «Lavterskel LAR» ikke ser ut til å ha kommet helt i gang alle steder, til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt et klart oppdrag om å starte slike tiltak og de er en del av Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016–2020. Han etterlyser spesielt TSBs initiativ.  
– Her synes vi HF-ene kunne vært langt mer aktive!

Hvordan heroinassistert behandling (HAB) kan bli en del av det overdoseforebyggende arbeidet er et tema rådgiveren skal snakke om på LAR-konferansen 2018.

Like viktig å hjelpe som å bli hjulpet

Brukere deltar mer og mer i overdoseforebyggingen, blant annet ved å ha naloksonspray i beredskap.
– En like viktig som å gi brukerne en naloksonspray i handa, er å fortelle dem at vi stoler på at de er i stand til å redde liv, sier Blindheim. – Det kan få dem til å rette ryggen og se på seg selv på en annen måte.