Presentasjoner fra LAR-konferansen 2018

18. og 19. oktober 2018 inviterte Oslo universitetssykehus, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling og Universitetet i Oslo, SERAF – Senter for rus- og avhengighetsforskning til den 12. nasjonale LAR-konferansen på Meet Ullevaal i Oslo. Over 700 påmeldte fra hele landet møtte opp på fagkonferansen for hele rusfeltet.

I år var det hele 18 ulike parallellseminarer, slik at deltakerne selv kunne sy sammen sitt eget program. Innsendte presentasjoner finner du her.

​Presentasjoner i plenum

Retningslinjer og pakkeforløp - Helsedirektoratet oppdaterer
Presentasjon ved Christian Ohldieck, ekstern faglig leder av revisjon av nasjonal faglig retningslinje for LAR

Brukermedvirkning - hvor langt har vi kommet?
Lise Aasmundstad, daglig leder, NUBS


NORSE – Å bruke kliniske tilbakemeldingar og digital medverknad til å få større nytte av behandling
Christian Moltu, fagsjef i Psykiatrisk klinikk, Helse Førde // Professor II, Høgskulen på Vestlandet


Arbeidsrettet rusbehandling - IPS på rusfeltet
Stine Steinsbø, IPS-koordinator/sosionom, Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen 

Seminar: Sosial innovasjon for innhold og mening

Frelsesarmeens gatefotball - mer enn bare fotball
Benjamin Brekke-Nærstad, rågiver, Frelsesarmeens rusomsorg


Bør rusavhengige få vanlig jobb?
Chris Klemmetvold, daglig leder og gründer, Medarbeiderne


IPS på MAR - arbeid som en del av behandlingen
Maria Stetzer Oldervik, jobbspesialist, Velferdsetaten Oslo kommune


Kritiske øyeblikk - løslatelse og arbeid
Felix Vaager, daglig leder, 2nd Chance


ALF - Arbeidslivsforberedelse
Liv Hasås, daglig leder, ALF


Innovatørene ved Stavne
Camilla Winterbottom, konsulent, Stavne arbeid, avd. Dagsverket

Seminar: LAR og smertebehandling

Foreskrevne opioider i befolkningen og blant LAR-pasienter
Svetlana Skurtveit, seniorforsker, SERAF


Smertebehandling i LAR - erfaringer og utfordringer fra klinisk praksis i Oslo
Presentasjon ved Camilla Holter Huseby, overlege, OUS

Presentasjon ved Eduard Grieg, overlege, OUS

Seminar: Mer hjertebank i rusbehandling!

"Den gode hjertebanken"
Thorild Kielland, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon


Hvordan få strukturert fysisk trening inn i rusbehandling?
Grete Flemmen, St. Olavs hospital


Fysisk aktivitet i avhengighetsbehandling - kan 45 minutter hjelpe? Effekter på russug, selvfølelse, følelser og humør
Maren Mikkelsen Ellingsen og Sunniva Launes Johannesen
, OUS

Seminar: Rusdebatten - hvem mener hva?

Ingen presentasjoner innlevert.

Seminar: Samarbeid gir styrke

Brukererfaring med forviklinger
Johan Lothe, daglig leder, Wayback


Brobyggeren
Bente Sikveland, leder ved LAR Helse Stavanger
Kenneth Egeland, erfaringskonsulent, proLAR nett

Seminar: Hvorfor er forskere uenige om ruspolitikk - eller er de det?

Kirsebærplukking i forskningslitteraturen
Helge Waal, professor emeritus i psykiatri, forsker

Norsk alkoholpolitikk - fra moral til forskningsbaserte valg?
Ingeborg Margrete Rossow, seniorforsker/professor, Folkehelseinstituttet

Seminar: "Parkert" - en portrettdokumentar om en av Tromsøs byorginaler

I dette seminaret viste regissør Fredrik Mortensen sin dokumentar om Per "Parker" Andreassen.

Seminar: Langtidsvirkende naltrekson - et nytt medikamentvalg i LAR?

Presentasjon om effekt, langtidsdata, brukererfaringer og Naltrec-studien
Lars Tanum og Kristin Klemmetsby Solli, Akershus universitetssykehus
Aleksander Vattøy Dyrhol, deltaker i naltreksonstudien

Seminar: Fastlegenes rolle i LAR-behandling - muligheter og begrensninger

Hvordan kan fastlegene bidra til god LAR-behandling?
Kenneth Egeland, proLAR nett

Fastlegen - viktig samarbeidspartner for LAR?
Christian Ohldieck, overlege og leder LAR, Helse Bergen

Seminar: Lær deg å bruke feedbackverktøy i egen praksis

Presentasjon ved Hilde Harwiss, Eva Sørlie og Pål Espen Olsen, Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Seminar: Å leve med en rusavhengig

"Når lyset knapt slipper inn"
Kristina Berger, prosjektleder BARsnakk, Barn av rusmisbrukere


Å gjøre det uforståelige mer forståelig
Elisabeth Gerhardsen, psykologspesialist, SANKS


Pårørendeinvolvering og samarbeid
Michael Lindholm, faglig leder, LMS

Seminar: Eldrebølgen og somatisk helse

"Through love, thornes become roses." - Rumi
Rus i eldreomsorg - viktig del av personsentrert filosofi i langtidshjem
Atusa Salehi, fagleder, Stovnerskogen, Sykehjemsetaten Oslo kommune

Seminar: Heroinassistert behandling i Norge? Hvorfor og hvordan

Helsedirektoratets arbeid med oppdrag fra HOD om forsøksprosjekt. Hvor står vi?
Martin Blindheim, seniorrådgiver, Helsedirektoratet


HAB - kunnskapsgrunnlag og forskningsspørsmål
Thomas Clausen, senterleder og professor, SERAF


Erfaring med heroinassistert behandling fra Heroinklinikken i Odense
Inge Birkemose, legespesialist

Seminar: Potente opioider og overdoser

Utvikling i årsaker for overdosedødsfall
Thomas Clausen, senterleder og professor, SERAF


Forekomst av "nye" opioider i obduksjonsmateriale og utvikling over tid
Hilde Erøy Edvardsen, forsker, OUS


Overdose prevention with Naloxone nasal spray
Desiree Madah-Amiri, PhD, SERAF


Det mørke nettet
John-Petter Jamt, fagleder, Helse- og overdoseteamet, Trondheim kommune

Seminar: Alkoholavhengighet - hva med en strukturert tilnærming?

Presentasjon ved Asle Enger, medisinskfaglig rådgiver, OUS (ikke innlevert)

Seminar: Digitale virkemidler og e-helse

Web-applications for training in the use av Naloxona nasal spray to prevent opioid overdoses
Desiree Madah-Amiri, PhD, SERAF


HepC.no - god pasientinformasjon også på nett?
Ronny Bjørnestad, daglig leder, proLAR nett

Seminar: Slik møter vi ungdom i vår by - hva kan vi lære av hverandre?

Uteseksjonen i Trondheim
Camilla Wright og Vebjørn Brekken, leder og nestleder


Utekontakten i Bergen
Renate Trellevik, avdelingsleder


Uteseksjonen i Oslo
Børge Erdal, seksjonsleder

Seminar: Hepatitt C - kan det utryddes?

Hepatitt C-sykdomsbyrden: Hvor mange rusmiddelavhengige er rammet av hepatitt C i Norge og hva er konsekvensene av dette?
Olav Dalgard, overlege, Ahus


Hepatitt C: Hvordan diagnostisere, utrede og behandle? Hvilke utfordringer støter vi på i vår pasientgruppe?
Tarjei Foshaug, sykepleier, Hepatitt C klinikken, Prindsen Mottakssenter

Modeller for behandling: Presentasjon av gatenær Hepatitt C klinikk ved Prindsen mottakssenter
Øystein Backe, sykepleier, Hepatitt C klinikken, Prindsen Mottakssenter

Fant du det du lette etter?