Måleverktøy i TSB


Bedre måling av pasientens psykiatriske og medisinske komorbiditet, kognitive funksjon og livskvalitet bidrar til bedre behandlingsprosesser.

Avhengighetslidelser er tilstander der man må forvente langvarige forløp med tilbakefall og vedlikehold av bedring. Kontinuitet er en viktig faktor for å lykkes med behandling. Mål for prosjektet er å sørge for kontinuerlige behandlingprosesser ved hjelp av gode redskaper for å vurdere pasientens psykiatriske og medisinske komorbiditet, kognitive funksjon og livskvalitet. Prosjektet vurderer for tiden bruk av tre måleverktøy i Norge: SIPP-118 (måleverkøy for personlighetsproblemer), MoCA (mål for kognitiv fungering) og EQ5-D (mål på livskvalitet).

Prosjektmedarbeidere

Espen Ajo Arnevik (prosjektleder)
Leder
esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898

Øvrige medarbeidere
Geir Pedersen
Enhetsleder
Enhet for Dagavdelingsnettverk, Seksjon for personlighetspsykiatri, OUS
Geir.Pedersen@ous-hf.no

Theresa Wilberg
Overlege
Forskergruppe for personlighetspsykiatri, Avdeling forskning og undervisning, OUS
Theresa.Wilberg@ous-hf.no

Espen Walderhaug
Forskningskoordinator
Seksjon Ung, Avdeling rus og avhengighetsbehandling, OUS
Espen.Walderhaug@ous-hf.no

Benjamin Hummelen
Overlege
Forskergruppe for personlighetspsykiatri, Avdeling forskning og undervisning, OUS
Benjamin.Hummelen@ous-hf.no

Vitenskapelige publikasjoner

Ingebjørg Aspeland Lien and Espen Ajo Arnevik (2016): Assessment of personality problems among patients with substance use disorders, Nordic Studies on Alcohol and Drugs vol 33, 2016

Arnevik, Espen, Theresa Wilberg,Jon T. Monsen, Helene Andrea and Sigmund Karterud (2009):  A cross-national validity study of the Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118), Personality and Mental Health, Volume 3, Issue 1 pages 41–55, February 2009

  • EQ-5D

    Lav livskvalitet bidrar til svekket behandlingsresultater blant pasienter i behandling for misbruk av illegale rusmidler. Prosjektets mål er å teste måleverktøyet EQ-5D sitt potensiale som mål på livskvalitet.

  • MoCA

    Kognitiv svekkelse har innvirkning på livskvalitet, funksjon og evne til å dra nytte av terapi. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er et  screeninginstrument tilpasset ruspasienter som testes ut i Norge.

  • SIPP-118

    SIPP-118 er en del av et testprosjekt hvor målet er å legge ut gratis tester som kan være til hjelp for klinikere som skal måle om og i hvilken grad pasienten har problemer eller lidelser knyttet til personlighetsstruktur.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.