EQ-5D

Lav livskvalitet bidrar til svekket behandlingsresultater blant pasienter i behandling for misbruk av illegale rusmidler. Prosjektets mål er å teste måleverktøyet EQ-5D sitt potensiale som mål på livskvalitet.  

Problemer og lidelser knyttet til bruk av Illegale rusmidler er et av de vanskeligste behandlingsområdene i det moderne samfunnet, med lav behandlingssuksess, høy grad av frafall fra behandling og alvorlige konsekvenser for helse og velvære hos både pasienter og deres familier, samt betydelig økonomiske kostnader for samfunnet som helhet. Det er behov for vurdering av behandlingskvalitet og kostnadseffektivitet ved behandling av rusmiddelrelaterte lidelser.

Målet med studien er å dokumentere livskvalitet målt ved EQ-5D blant pasienter som søker behandling for misbruk av illegale stoffer i Norge, og å undersøke potensialet til EQ-5D som et prediktivt verktøy i klinisk sammenheng.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.