MoCA

Kognitiv svekkelse har innvirkning på livskvalitet, funksjon og evne til å dra nytte av terapi. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) er et  screeninginstrument tilpasset ruspasienter som testes ut i Norge.

 Verktøyet er enkelt å ta i bruk, og screeningen tar kort tid å gjennomføre.
Dersom pasienten har indikasjoner på kognitiv svikt, bør dette tas hensyn til i videre utredning og behandling.

Store gjennomganger av frafall fra behandling peker på kognitiv funksjon som en av fire hovedfaktorer for drop-out fra behandling. Det tyder på nytte av å justere av behandlingen basert på screening av kognitiv kapasitet.

MoCA er vurdert som nyttig for å indikere milde kognitive funksjonsnedsettelser. Screeningverktøyet brukes i 100 land rundt verden og er tilgjengelig på norsk, men er ikke blitt grundig testet under norske forhold  eller validert for rus- og avhengighetslidelser.

Målet med prosjektet er å validere og etablere en norsk norm for MoCA i en pasientpopulasjon med rus- og avhengighetslidelse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.