Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene og evne til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.

Prosjektgruppe


Hilde Harwiss
Prosjektleder og spesialrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
Helse Stavanger


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge


Unni Korshavn
Avdelingsleder
Ungdomsavdelingen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital


Anne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Oslo universitetssykehus


Anders Dalsaune Jansen
Leder
Tyrilistiftelsen


Marius Sjømælingen
Generalsekretær
Barn av rusmisbrukere


Anita Ellefsen
Divisjonsdirektør
Blå Kors


Johan Lothe
Leder
Wayback

Årlige lederkonferanser

TSB-ledernettverket arrangerer årlige, nasjonale, to-dagers lederkonferanser. Få faglig påfyll i arbeidet med å lede i TSB, bli kjent med og del erfaringer med andre ledere. Konferansen samler ledere på alle nivåer i TSB, både helseforetak og private enheter som har avtale med RHF/Helfo.

TSB-lederkonferansen 2021 avholdes 16.-17. september. Les mer og meld deg på her.

Tidligere konferanser:

Se program for TSB-lederkonferansen 2020 (digitalt arrangement)Se program for TSB-lederkonferansen 2019Se program for TSB-lederkonferansen 2018Se program for TSB-lederkonferansen 2017

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Nettverksgrupper

I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem andre ledere. I fellesskap arbeider dere med konkrete endringsprosjekter i deres TSB-enhet. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor.

Les brosjyre med informasjon om nettverksgruppene
Neste kull med nettverksgrupper hadde planlagt oppstart i januar 2021, men er utsatt til 2022 på grunn av den pågående koronapandemien. 

Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for en nettverksgruppe?

Elektronisk lederbrev

Ledernettverket utgir et elektronisk nyhetsbrev med informasjon om ledelse i TSB, «rett i postkassa». Brevet utkommer åtte ganger i året. I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset nettopp TSB-ledere. Her formidler kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB. Tema i lederbrevene er blant annet 

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale faglige prosesser og føringer
  • Erfaringer fra andre ledere
  • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av Lederbrevet til din e-postadresse?*

Ja takk 

*Personvernerklæring:
For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for Lederbrevet er ledere i TSB, men også andre interessenter kan abonnere.

Tidligere utgaver av lederbrevet:

Lederbrev nr 3, 2021
Lederbrev nr 2, 2021
Lederbrev nr 1, 2021
Lederbrev nr 8, 2020
Lederbrev nr 7, 2020
Lederbrev nr 6, 2020
Lederbrev nr 5, 2020
Lederbrev nr 4, 2020
Lederbrev nr 3, 2020
Lederbrev nr 2, 2020
Lederbrev nr 1, 2020
Lederbrev nr 8, 2019
Lederbrev nr 7, 2019
Lederbrev nr 6, 2019
Lederbrev nr 5, 2019
Lederbrev nr 4, 2019
Lederbrev nr 3, 2019
Lederbrev nr 2, 2019
Lederbrev nr 1, 2019

Eldre utgaver av lederbrevet kan fås ved å ta kontakt på tsb@ous-hf.no.

Artikler om TSB-ledelse

Korte intervjuer med TSB-ledere

Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?