HELSENORGE

Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

TSB-ledernettverket ble opprettet med det formål at alle behandlingsenheter i TSB ledes slik at pasienter med rus- og avhengighetsproblemer får et behandlingstilbud av god kvalitet.

Målet for TSB-ledernettverket er at det skal bidra til å styrke den enkelte leders evne og mulighet til å lede i TSB ved å være en arena for informasjon om, og erfaringsdeling av, kunnskap som er nyttig i ledelse av TSB.

Målgruppe

TSB-ledernettverkets målgruppe er linjeledere på alle nivåer, som har et helhetlig (det vil si både faglig og administrativt) lederansvar for én eller flere TSB-enheter i et helseforetak eller privat sykehus, en privat avtalepart med RHF eller en privat aktør som er godkjent av Helfo (fritt behandlingsvalgleverandør).

Prosjektgruppe


Hilde Harwiss
Prosjektleder og spesialrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658


Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling rus og avhengighetsbehandling
Helse Stavanger

Andreas Østvik
Andreas Østvik
Avdelingsleder
Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet
Nordlandssykehuset


Unni Korshavn
Avdelingsleder
Krise- og korttidsavdeling
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital


Anne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Oslo universitetssykehus


Anders Dalsaune Jansen
Leder
Tyrili


Marius Sjømælingen
Generalsekretær
Barn av rusmisbrukere


Anita Ellefsen
Divisjonsdirektør
Blå Kors


Johan Lothe
Leder
Wayback

Årlige lederkonferanser

TSB-ledernettverket arrangerer nasjonal lederkonferanse årlig. Få faglig påfyll i arbeidet med å lede i TSB, bli kjent med og del erfaringer med andre ledere!

Neste TSB-lederkonferanse avholdes 15.-16. september 2022. Hovedtema for TSB-lederkonferansen 2022 er: Hvordan lede opplærings- og implementeringsarbeid i TSB?
Se invitasjon og informasjon om påmelding her

Tidligere konferanser:

Se program for TSB-lederkonferansen 2021

Se program for TSB-lederkonferansen 2020 (digitalt arrangement)Se program for TSB-lederkonferansen 2019Se program for TSB-lederkonferansen 2018Se program for TSB-lederkonferansen 2017

Konferansen er gitt følgende godkjenninger

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Nettverksgrupper

Nettverksgruppene er den viktigste arenaen for lederutvikling i TSB-ledernettverket. Deltakere blir delt inn i grupper som i fellesskap arbeider med konkrete endringsprosjekter. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor.

2022-kullet med nettverksgrupper er i gang med sine møter, og det er p.t. ikke mulig å melde seg på ordningen.

Ønsker du mer informasjon?

Les brosjyre med informasjon om nettverksgruppene Les om mentorene

Elektronisk lederbrev

Ledernettverket utgir et elektronisk nyhetsbrev med informasjon om ledelse i TSB. Brevet utkommer åtte ganger i året. I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset nettopp TSB-ledere. Her formidler kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB. Tema i lederbrevene er blant annet: 

  • Opplæringstiltak
  • Nasjonale faglige prosesser og føringer
  • Erfaringer fra andre ledere
  • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av TSB-lederbrevet til din e-postadresse?*

Ja takk 

*Personvernerklæring:
For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for TSB-lederbrevet er ledere i TSB, men også andre interessenter kan abonnere.

Tidligere utgaver av lederbrevet:

Lederbrev nr 4, 2022​
Lederbrev nr 3, 2022​
Ekstranummer: TSB-lederkonferansen 2022​
Lederbrev nr 2, 2022​
Lederbrev nr 1, 2022
Lederbrev nr 8, 2021
Lederbrev nr 7, 2021
Lederbrev nr 6, 2021
Lederbrev nr 5, 2021
Lederbrev nr 4, 2021
Lederbrev nr 3, 2021
Lederbrev nr 2, 2021
Lederbrev nr 1, 2021
Lederbrev nr 8, 2020
Lederbrev nr 7, 2020
Lederbrev nr 6, 2020
Lederbrev nr 5, 2020
Lederbrev nr 4, 2020
Lederbrev nr 3, 2020
Lederbrev nr 2, 2020
Lederbrev nr 1, 2020
Lederbrev nr 8, 2019
Lederbrev nr 7, 2019
Lederbrev nr 6, 2019
Lederbrev nr 5, 2019
Lederbrev nr 4, 2019
Lederbrev nr 3, 2019
Lederbrev nr 2, 2019
Lederbrev nr 1, 2019

Eldre utgaver av lederbrevet kan fås ved å ta kontakt på tsb@ous-hf.no.

Nettverk i nettverket

TSB-ledernettverket vil legge til dette for "nettverk i nettverket", der ledere som har noe til felles eller er engasjert i samme type utfordring, kobles sammen. Økt bruk av digitale møteplasser gjør denne muligheten mer tilgjengelig. Vi inviterer derfor jevnlig til nettmøter om aktuelle tema.

Har du ønsker for temaer til diskusjon? Da er du velkommen til å melde fra til oss på tsb@ous-hf.no!

Artikler om TSB-ledelse

Korte intervjuer med TSB-ledere

Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?