Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene og evne til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.

Prosjektgruppe

HildeHilde Harwiss
Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658

Margrethe
Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB

RandiRandi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus

RubenRuben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Unni

Unni Korshavn
Avdelingsleder
Ungdomsavdelingen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital

Anne BeateAnne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo universitetssykehus

AndersAnders Dalsaune Jansen
Leder
Tyrilistiftelsen

Janka Holstad

Janka Holstad
Divisjonsdirektør
Blå Kors 

Marius

Marius Sjømælingen
Leder
Barn av rusmisbrukere

JonJon Storaas
Spesialrådgiver
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Årlig lederkonferanse

Delta på todagers konferanser med blant annet tematiske arbeidsseminarer f.eks. knyttet til ulike typer enhet en leder, til å lede forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv. Neste lederkonferanse avholdes 17.-18. september 2020.

Her kan du se invitasjon og fullt program for den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen, som ble avholdt 12.-13. september 2019.

Konferansen er gitt følgende godkjenninger:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Presentasjoner fra tidligere lederkonferanser


Den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen 12.-13. september 2019

Velkommen til den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen v/Hilde Harwiss og Guri Spilhaug

Organisering og struktur - Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB?

Presentasjon ved Guri Spilhaug, NK-TSB
Presentasjon ved Tommy Sjåfjell, A-larm
Presentasjon ved Trude Lønning, Sandnes Kommune
Presentasjon ved Sverre Nesvåg, KORFOR

Den 2. nasjonale TSB-lederkonferansen 13.-14. september 2018

Miniseminar 1: Individuell eller standardisert behandling?
Toril Andreassen, Stiftelsen Renåvangen
Marte Løvold, Universitetssykehuset Nord-Norge

Miniseminar 2: Pasientfokus eller systemfokus?
Christian Ohldieck, Helse Bergen
Anita Holmestad, Tyrilistiftelsen

Miniseminar 3: Dagens praksis eller fremtidig tilgjengelig kunnskap og fagutvikling?
Elin Lysne, Helse Førde
Johanna Stueland Bjørkavåg, Blå Kors Haugaland A-senter

Nettverksgrupper

I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem ledere. I fellesskap får dere mulighet til å arbeide med konkrete endringsprosjekter i deres TSB-enhet. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor. Klikk her for å lese brosjyre med informasjon om nettverksgruppene.

Det tredje kullet med nettverksgrupper er nå i gang. Her kan du lese om årets mentorer.
Er du nygjerrig på erfaringene fra tidligere kull, kan du klikke her for å lese om erfaringene til noen av deltakerne fra første kull, eller klikke her for å lese tilbakemeldinger fra gruppedeltakernes egne ledere.

Deltakelse er gratis, men reiseutgifter dekkes av den enkelte. Ønsker du å melde deg på en nettverksgruppe, gjør du dette i forbindelse med påmelding til TSB-lederkonferansen.

Kjenner du en aktuell mentor for fremtidige kull, ta gjerne kontakt på tsb@ous-hf.no eller ring prosjektleder Hilde Harwiss på tlf. 911 06 658 for en uforpliktende prat.

Nettverksgruppe

Elektronisk lederbrev

Abonner på elektroniske nyhetsbrev med relevant informasjon om, og inspirasjon for, ledelse i TSB. Aktuell informasjon om for eksempel  retningslinjer, større nasjonale begivenheter. Muligheter for opplæring, tips om deltagelse i forskning og fagutvikling, opplæringsaktivitet m.m. 
Mer om innholdet:
TSB-lederbrev

Nyheter fra Lederbrevet

 • 12.09.2019
  Sørlandet sykehus innfører FACT i TSB

  1.april 2018 var første dag på jobb i Sørlandet sykehus sitt ARA FACT. Et halvt år etter hadde enheten tatt imot 100 «hard to reach»-pasienter, hvorav noen ikke en gang var kjente i sine hjemkommuner.

 • 05.09.2019
  Omdømmebygging á la Tyrili

  Tyrilistiftelsen er synlig og tydelig i media. Hvorfor og hvordan?  Anders Dalsaune Jansen og kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard deler gjerne tanker om omdømmebygging i TSB.

 • 03.09.2019
  TSB-kartet i Norge

  – Sammen skal vi tegne kartet over TSB i Norge, sier Guri Spilhaug, leder for Nasjonal kompetansetjeneste TSB, om kompetansetjenestens nyoppstartede prosjekt.

 • 03.09.2019
  Ny i TSB - Berit Aasen

  I denne spalta kan du bli kjent med nye TSB-leiarar. Først ut er Berit Aasen, som 1. januar starta i stillinga som leiar i Seksjon Voksen, Oslo universitetssykehus.

 • 12.06.2019
  Pakkeforløp i praksis med Anna Kuhlefelt

  Daglig leder og psykologspesialist ved Samtun, Anna Kuhlefelt, mener en viktig mulighet med pakkeforløpet er at de som tidligere ellers kunne kommet til å gå «under radaren» med hensyn til kartlegging, nå er sikret å få minimum en basiskartlegging.

 • 12.06.2019
  Kvalitetsregister og pakkeforløp kan implementeres samtidig

  Sverre Nesvåg utfordrer alle TSB-enheter til å diskutere hvordan de kan integrere implementeringen av KvaRus med implementeringen av pakkeforløp.

 • 12.06.2019
  Skal dere ta i bruk feedbackverktøy, men sliter med å få fart på implementeringen?

  Få faglig påfyll og «drahjelp» gjennom et lokalt kurs – hos dere!

 • 12.06.2019
  Våre vyer for TSB-forskningen i sykehuset

  Om lag 60 prosent av forskningen om TSB utføres av universitetssykehusene. Hvordan forvalter sykehusenes TSB-lederne dette ansvaret? Vi spurte tre av dem: Else-Marie Løberg, Anne Beate Sætrang og Kristin Holum Smedsrud.

 • 02.05.2019
  Pakkeforløp i praksis med Ruben Sletteng

  Pakkeforløp kan bidra til konstruktivt kvalitetsarbeid, men det er krevende å finne en god balanse mellom effektivitet og grundighet, mener avdelingsleder ved UNN, Ruben Sletteng. Her er hans tips til implementeringsprosessen.

 • 30.04.2019
  – Min kongstanke er at TSB blir fullverdig

  Guri Spilhaugs kongstanke er at TSB blir en fullverdig og synlig spesialisthelsetjeneste som dekker alle pasientenes behov og der tjenestetilbudet er lett å finne for alle, både pasienter, pårørende, henvisere og – ikke minst – kolleger i a...

 • 13.03.2019
  Møter spesifikke lederutfordringer i TSB sammen

  Hvilken nytte har TSB av at lederne i virksomhetene utvikler felles verktøy for ledelse gjennom egne nettverk? Hvor like er lederoppgavene i TSB og hvor stor gevinst får vi av å dele erfaringer? Vi har spurt tre ledere som har prioritert at...

 • 13.03.2019
  Helse Nord på offensiven

  Du behøver ikke være nordlending for å bli inspirert av den offensive regionale fagplanen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i nord. Lanseringen under regionens aller første egne ruskonferanse, var også med på å tegne bilde av et offensivt TSB. 

 • 12.03.2019
  Driver du med nybrottsarbeid i din TSB-enhet?

  Driver dere med nybrottsarbeid i din TSB-enhet? Har dere tatt i bruk nye metoder, nådd ut til nye pasientgrupper, tatt i bruk ny kompetanse eller benyttet nye organisasjonsformer? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

 • 11.03.2019
  Pakkeforløp i praksis - Helse Bergen

  Helse Bergen, ved assisterende avdelingsdirektør Eirik Elsaas og seksjonsleder Svanhild Mellingen, deler sin erfaring og sine tips med innføringen av pakkeforløp.

 • 23.01.2019
  Pakkeforløp i praksis med Brith Sjøvold

  En forutsetning for en vellykket innføring av nye myndighetskrav, er positiv lederforankring og god informasjon til ansatte, sier Brith Sjøvold. Her er direktøren for Blå Kors Øst sine beste tips for innføring av pakkeforløp.

 • 23.01.2019
  Fem kjappe med Bjørn Vådal

  Bjørn Vådal er nyansatt direktør for Blå Kors Borgestadklinikken. Les hans svar på "fem kjappe" her, og bli litt bedre kjent.

 • 23.01.2019
  En synlig TSB

  Guri Spilhaug begynte som leder i Nasjonal kompetansetjeneste TSB etter nyttår. Her signerer hun sitt årets første lederbrev.

 • 13.12.2018
  Fem kjappe med Finn Johansen

  Klinikksjef Finn Johansen ved Rogaland A-senter henter inspirasjon ved å arrangere fagdager og cafédialoger om tema som er aktuelle for pasientene. Se hans svar på fem kjappe her.

 • 12.12.2018
  Pakkeforløp i praksis med Anne Beate Sætrang

  Avdelingsleder Anne Beate Sætrang ved Oslo universitetssykehus deler sine beste tips i innføringen av pakkeforløp.

 • 11.12.2018
  Juleønsker til TSB-ledere

  Hva ønsker Borgar Kolstad, Gabrielle Welle-Strand og Ida Kristine Olsen seg til jul av lederne i TSB?

 • 14.11.2018
  Personalopplæring i TSB

  Opplæring er ofte en forutsetning for at TSB-enheter skal drive kvalitativt godt. Men hvordan planlegge og – ikke minst – gjennomføre god opplæringsaktivitet? Vi har spurt Eva Sørlie.

 • 14.11.2018
  Pakkeforløp i praksis med Unni Korshavn

  Å utforme pakkeforløp i praksis er en aktuell lederutfordring i hele TSB. Vi starter derfor en «stafett» hvor vi ber sentrale TSB-ledere dele hvordan de utformer pakkeforløp i praksis.

 • 14.11.2018
  Fem kjappe med Anders Dalsaune Jansen

  Anders Dalsaune Jansen tror på at kontinuerlig endring er nøkkelen til å holde seg aktuell og tilpasset samfunnets og pasientenes behov. – Ting var ikke bedre før, og jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier lederen av Tyrilistiftelsen.

 • 12.10.2018
  Kan LAR-avtalen komme pasientene til gode?

  LAR-legemidler innkjøpt gjennom et nasjonalt anbud møter sterk skepsis fra pasientene, men styrker økonomien til helseforetakene. – Er det mulig både å spare penger og minimalisere negative effekter for pasienter og behandlere? spør Christian Ohldieck.

 • 11.10.2018
  Fem kjappe med Kari Marie Remø Nesseth

  Gjennom sine 23 år i rusfeltet har Kari vært med på å bygge opp tilbudet i Helse Midt-Norge og i eget helseforetak i Møre og Romsdal. Les hennes svar på "fem kjappe" her.

 • 10.10.2018
  Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling

  Som leder i TSB stilles du overfor dilemmaer som kan virke uløselige. Under seminarer på TSB-lederkonferansen 2018 fortalte disse seks lederne om sine dilemmaer, erfaringer og avveiinger.

 • 26.09.2018
  Status for fritt behandlingsvalg

  I 2017 benyttet 248 ruspasienter seg av Fritt behandlingsvalg, til  en kostnad av 62,9 millioner kroner.

 • 20.09.2018
  – Dette er god kvalitet i TSB

  Kvalitet i rusbehandling var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi personer med erfaring fra TSB om å sende foto eller film om hva kvalitet er for dem. Her er resultatet.

 • 06.09.2018
  Høie understreker aktivitetskrav knyttet til «lunkne senger»

  Helseminister Bent Høie har orientert Stortinget om norske helseforetaks praksis med at plasser holdes lunkne dersom pasienter ved private avtaleinstitusjoner avbryter behandling. Praksis forutsetter at institusjonen selv er aktive overfor...

 • 06.09.2018
  Mer tillit og mindre vanetenkning

  Ved Lade behandlingssenter har husordensreglene vært gjennom flere runder blant ansatte, avdelingsledere og Fylkesmannen. Nå er reglene endret i tråd med ny lov og forskrift.  –En oppmyking kan være med på å bygge tillit mellom pasienter o...

 • 06.09.2018
  Rydder i uhjemla husorden

  «Slik gjør vi det her» er ikke lenger gangbar mynt i husordensregler i TSB. I et nytt skriv rydder Helsedirektoratet opp i hva husordensregler og andre liknende lokale bestemmelser kan – og ikke kan – regulere. Mange restriksjoner som i dag...

 • 05.09.2018
  "Fem kjappe" med Kine Haugen

  Kine Haugen står for tur i denne utgavens "fem kjappe". Seksjonslederen for Sosialmedisinsk poliklinikk i Askim vil du bli bedre kjent med på den kommende TSB-lederkonferansen - her får du en forsmak på hva hun står for.

 • 31.05.2018
  Slik bygger vi TSB i nord

  Hva er utfordringene for TSB i nord? En ny regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord er under arbeid. De nordnorske innspillene er mange og sterke. Møt tre taleføre deltakere i prosessen.

 • 28.05.2018
  "Fem kjappe" med Randi Mobæk

  Randi Mobæk ved Stavanger universitetssjukehus gir oss sine svar på denne utgavens "fem kjappe". Les om hvilke lærdommer hun har tatt som leder i TSB og om hennes sideprosjekter her.

 • 26.04.2018
  Er du forberedt på pakkeforløp?

  Etter planen skal pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes ut for implementering i september 2018. Vi har spurt to TSB-ledere hvordan enhetene som de leder, forbereder seg.

 • 24.04.2018
  "Fem kjappe" med Åse Prestvik

  —Rusproblemer utvikles, opprettholdes og må løses i relasjoner, sier Åse Prestvik, leder for Klinikkavdelingen ved Blå Kors Lade Behandlingsenter.

 • 13.04.2018
  Kvalitet i TSB

  Hva er kvalitet i rusbehandling? Dette var tema for TSB-lederkonferansen 2018. På forhånd ba vi pasienter med erfaring fra TSB om å sende foto eller film som uttrykker hva de mener er kvalitet. Her er resultatet.

 • 14.03.2018
  Nettverksgrupper – en ressurs for TSB-ledere

  Lurer du på hvordan det er å delta i en nettverksgruppe? Vi har spurt tre TSB-ledere om å dele sine erfaringer.

 • 13.03.2018
  Kvalitetsregister for TSB kommer!

  – I 2019 vil helseministeren trolig gi alle enheter i TSB i oppdrag å implementere et kvalitetsregister, sier Sverre Nesvåg og Amund Aakerholt. De har hatt ansvar for å utvikle og prøve ut det første kvalitetsregisteret for TSB som etter al...

 • 12.03.2018
  "Fem kjappe" med Kari Lossius

  Denne utgavens svar på "fem kjappe" er fra en sporty leder ved Bergensklinikkene. Fagdirektør Kari Lossius erkjenner at det i behandlingen av rus- og avhengighetslidelse er de små skrittene som teller.

 • 06.02.2018
  Derfor er TSB mer effektiv

  Hva er bakrgunnen for de gode tallene for TSB? Slik svarer to ledere, Reidar Stokke ved Rogaland A-senter og Kristin Smedsrud ved St Olavs hospital.

 • 06.02.2018
  Effektive TSB

  Produktiviteten i TSBs poliklinikker øker. Mellom 2012 og 2016 ble kostnadene per konsultasjon redusert med 22 prosent; en innsparing verd 340 millioner sykehuskroner. Døgnbehandlingen øker også.

 • 31.01.2018
  "Fem kjappe" med Aino Lundberg

  Aino tropper av som leder for A-senteret, Kirkens Bymisjon. Her er hennes svar på fem kjappe spørsmål om tiden som leder i TSB.

 • 13.12.2017
  "Fem kjappe" med Toril Andreassen

  Toril Andreassen, daglig leder ved Stiftelsen Renåvangen, ønsker å legge til rette for vekst, og mener gode relasjoner er en forutsetning for å finne mening. Toril vet at det alltid finnes nye muligheter, og tror på det umulige!

 • 13.11.2017
  Hvordan gjøre lederskapet til en støtte for brukerstemmen?

  – Det er et mål, og i tråd med nasjonale føringer, at brukerperspektivet skal løftes. Dette kan blant annet skje via økt involvering av brukerstemmen i ledelsesstrategier. Det handler om å endre etablerte sannheter, virkeligheter og handlin...

 • 10.11.2017
  Sju tips for å gjøre brukerstemmen til støtte i lederskapet

  Skal brukere påvirke strategi og budsjett, kvalitets- og forbedringsarbeid, pasientsikkerhet, tjenesteutvikling og omstilling? Ja mener Anne Beate Sætrang. – Brukerrådet kan og skal gjøre merkbar forskjell på våre prioriteringer!

 • 10.11.2017
  "Fem kjappe" med Trude Rød

  Trude Rød i Finnmarkskollektivet ønsker som leder å inspirere og motivere, og mener motivasjon er noe som smitter.

 • 16.10.2017
  "Fem kjappe" med Trine Lise Johannesen

  Denne utgaves svar på «Fem kjappe» er fra Trine Lise Johannesen. Lederen for Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm ved Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus er kjent for deltakerne ved TSB-lederkonferansen...

 • 13.10.2017
  Hvordan skape et positivt omdømme?

  Pasienten, den pårørende og beslutningstakerens kunnskap om din virksomhet stammer fra flere kilder. Noen kan du påvirke mer enn andre.  

 • 11.10.2017
  Seks tips til godt privat—offentlig samarbeid

  I likhet med andre ledere av rusbehandlingsenheter i Helse Midt, har klinikksjef Kristin Holum Smedsrud og direktør Kristin Wall lang erfaring med å samarbeide på tvers av skillet privat–offentlig i regionen. En kultur de jobber for å bevar...

AKTIVITET I PROSJEKTET

 • TSB-Lederbrev

  Er du leder i TSB? I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset deg. Her formidles kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler. Og her deler vi hverandres kunnskap om og erfaring fra ledelse av TSB.

 • Kjenner du en TSB-leder som kan være mentor for andre ledere?

  10 mentorer i TSB skal bidra til at andre TSB-ledere kan utvikle seg som ledere gjennom å lære av hverandre.  Tips oss dersom du kjenner en TSB-leder som du tror kan fylle rollen!

 • Nye mentorer i ledernettverkets tredje år

  10 ledere i TSB er klare for å hjelpe fram andre ledere i det tredje kullet med nettverksgrupper.

Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.