Nasjonalt ledernettverk i TSB

Nasjonalt prosjekt for å utvikle ledelse i TSB

​Bedret kvalitet på tjenestene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), forutsetter god ledelse. Tydelig faglig lederskap er spesielt viktig i et fagfelt i stadig endring og omstilling og hvor rus- og avhengighetslidelser fortsatt er skam- og tabubelagt. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav til kunnskapsbasert praksis og mange ledere utfordres på implementering og omstilling.

Mål for nettverket

Ledernettverket skal:
• være en arena som styrker den enkeltes leders mulighetene og evne til å lede i TSB
• bidra til implementering av kunnskap og retningslinjer
• styrke og koble forskningsaktiviteter
• forsterke og koble sammen fagutviklingsprosjekter
• identifisere kunnskapshull og nye utfordringer.

Målgruppe

Ledernettverkets målgruppe er linjeledere (alle nivåer) som har et helhetlig lederansvar for en eller flere TSB-enheter, enten i regi av helseforetak, private sykehus, eller private enheter som har avtaler med RHF eller Helfo.

Prosjektgruppe


Hilde Harwiss
Prosjektleder
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Spesialrådgiver
hiharw@ous-hf.no
Tlf  911 06 658Margrethe Aaen Erlandsen
Prosjektmedarbeider
Nasjonal kompetansetjeneste TSB


Randi Mobæk
Avdelingsdirektør
Avdeling unge voksne, Psykiatrisk divisjon
Stavanger Universitetssykehus


Ruben Sletteng
Avdelingsleder
Rusavdelingen
Universitetssykehuset Nord-NorgeUnni Korshavn
Avdelingsleder
Ungdomsavdelingen
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
St. Olavs hospital


Anne Beate Sætrang
Avdelingsleder
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Oslo universitetssykehus


Anders Dalsaune Jansen
Leder
TyrilistiftelsenJanka Holstad
Divisjonsdirektør
Blå Kors Marius Sjømælingen
Leder
Barn av rusmisbrukere


Jon Storaas
Spesialrådgiver
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Årlige lederkonferanser

Delta på to-dagerskonferanser med blant annet tematiske arbeidsseminarer knyttet til for eksempel ulike typer enhet en leder, til å lede forskningsaktivitet, lede implementeringsarbeid osv.

TSB-lederkonferansen 2020 ble avholdt digitalt 10.-11. september 2020. Her kan du se invitasjon med program.

Her kan du se invitasjon og fullt program for den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen, som ble avholdt 12.-13. september 2019.

Konferansen er tidligere gitt følgende godkjenninger:

Den Norske Legeforening
Allmennmedisin: Godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Rus- og avhengighetsmedisin: Godkjennes med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: Godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Psykologforening
Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Presentasjoner fra tidligere lederkonferanser


TSB-lederkonferansen 12.-13. september 2019

Organisering og struktur - Hvordan bruke pakkeforløp som en mulighet til å realisere det vi vil med TSB?

Presentasjon ved Guri Spilhaug, NK-TSBPresentasjon ved Tommy Sjåfjell, A-larmPresentasjon ved Trude Lønning, Sandnes KommunePresentasjon ved Sverre Nesvåg, KORFOR

TSB-lederkonferansen 13.-14. september 2018

Lederdilemmaer i rus- og avhengighetsbehandling:

Se presentasjonene her


Nettverksgrupper

I ledernettverket kan du delta i en nettverksgruppe med fem ledere. I fellesskap får dere mulighet til å arbeide med konkrete endringsprosjekter i deres TSB-enhet. Gruppene består av TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike nivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. De ledes av en erfaren TSB-leder som fungerer som mentor. Det tredje kullet med nettverksgrupper er nå i gang. 


Neste kull med nettverksgrupper har felles oppstartsamling 7. januar 2021. Foruten oppstartsamlingen er deltakelse i nettverksgrupper gratis, men reiseutgifter dekkes av den enkelte.

Kjenner du en aktuell mentor for fremtidige kull, ta gjerne kontakt på tsb@ous-hf.no eller ring prosjektleder Hilde Harwiss på tlf. 911 06 658 for en uforpliktende prat.

Elektronisk lederbrev

Ledernettverket utgir et elektronisk nyhetsbrev med informasjon om ledelse i TSB, «rett i postkassa». Brevet utkommer åtte ganger i året. I TSB-lederbrevet finner du nyheter som er spesielt tilpasset nettopp TSB-ledere. Her formidler kunnskap om rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB. Tema i lederbrevene er blant annet 

 • Opplæringstiltak
 • Nasjonale faglige prosesser og føringer
 • Erfaringer fra andre ledere
 • Relevante arrangementer

Ønsker du å få tilsendt neste utgave av Lederbrevet til din e-postadresse?*


*Personvernerklæring:
TSB-ledernettverket sender ut nyhetsbrev for ledere i TSB, ”Lederbrevet”, cirka 8 ganger per år via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi registrer også navn og arbeidssted for å ha oversikt over den geografiske og organisatoriske spredningen i abonnentlisten.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er databehandler for nyhetsbrevet som sendes ut via MakeNewsmail sin server. Personopplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Personopplysningene slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Målgruppen for Lederbrevet er ledere i TSB, men også andre interessenter kan abonnere.

Tidligere utgaver av lederbrevet:

Lederbrev nr 5, 2020
Lederbrev nr 4, 2020
Lederbrev nr 3, 2020
Lederbrev nr 2, 2020
Lederbrev nr 1, 2020
Lederbrev nr 8, 2019
Lederbrev nr 7, 2019
Lederbrev nr 6, 2019
Lederbrev nr 5, 2019
Lederbrev nr 4, 2019
Lederbrev nr 3, 2019
Lederbrev nr 2, 2019
Lederbrev nr 1, 2019

Eldre utgaver av lederbrevet kan fås ved å ta kontakt på tsb@ous-hf.no.

Arrangementer

 • Torsdag 07.01.
  Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverket

  Ønsker du å •diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere? •lære av andre ledere? •få veiledning av en erfaren mentor? Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!

 • Webinar om arealplanlegging i TSB

  Står sykehuset ditt i en ombyggingsprosess hvor det skal planlegges bygg for TSB? Da er det nyttig for deg å ha dialog med andre TSB-ledere som står, eller har stått, i det samme. Vi ønsker velkommen til webinar med arealplanlegging som tema.

Nyheter

Korte intervjuer med TSB-ledere

Ansvarlig redaktør: Guri Spilhaug
Fotodesign: @designlaboratoriet

Fant du det du lette etter?