Helsenorge

– Dette er god kvalitet i TSB

Hva er god kvalitet i rusbehandling? Dette er hva personer med rus og avhengighet svarer.  

Nasjonal kompetansetjeneste TSB ba personer med egenerfaring om å sende foto eller film om hva kvalitet i TSB er for dem.
 
Filmen ble første gang vist på TSB-lederkonferansen 2018.