Ber om en nasjonal «bransjestandard» i TSB

Fagrådet for TSB i Helse Sør-Øst har tatt initiativ til at det lages en «bransjestandard» for TSB for å sikre felles håndtering og en god balanse mellom smittevern og forsvarlig rusbehandling under den pågående koronakrisen.

​Fagrådet for TSB i Helse Sør-Øst mener det er behov for å etablere en nasjonal «bransjestandard» innenfor TSB og ber Helse Sør-Øst ta initiativ til å gjøre dette overfor Helsedirektoratet. Dette er begrunnelsen for fagrådets forslag:

  • «De første fasene av pandemien har identifisert at det er en rekke dilemmaer og utfordringer i forholdet mellom god rusbehandling og samtidig ivaretagelse av forsvarlige smittevernregler. Fagrådet registrer at krisen er møtt med stor omstillingsevne og vilje til å møte krisen på mest mulig konstruktiv måte.
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling skiller seg fra somatisk behandling blant annet ved at mange innleggelser er mer langvarig og det må tilrettelegges for at mange mennesker skal være i samme døgninstitusjon over tid. Gruppebehandling og fellesskap blant pasienter er i mange behandlingstilbud en sentral del av de faglige metodene som anvendes, og aktiviteter (både sosial samhandling og fysisk aktivitet) er ofte en viktig del av det totale behandlingstilbudet, jfr. nasjonale faglig retningslinjer for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.
  • Diskusjonen i Fagrådet synliggjør at det så langt under koronakrisen har vært variasjoner i hvordan krisen har vært håndtert. Det er usikkerhet rundt hvordan en i praksis skal balansere smittevern og forsvarlig rusbehandling.»

Helse Sør-Øst har i skrivende stund ikke avklart internt hvordan henvendelsen skal følges opp.