Driver du med nybrottsarbeid i din TSB-enhet?

Driver dere med nybrottsarbeid i din TSB-enhet? Har dere tatt i bruk nye metoder, nådd ut til nye pasientgrupper, tatt i bruk ny kompetanse eller benyttet nye organisasjonsformer? Da vil vi gjerne ha kontakt med deg!

 

Ledere er viktige drivere av nybrottsarbeid og innovasjon. Innovasjon er å ta i bruk nye tjenester, nye produkter, nye kommunikasjonsformer eller nye måter å organisere arbeidet på. Innovasjon kan være noe helt nytt eller det kan være noe som er nytt for arbeidsplassen.

Den 3. nasjonale TSB-lederkonferansen 12.-13. september 2019 vil løfte opp temaet nybrottsarbeid og innovasjoner. Vi ønsker derfor å invitere ledere til å presentere sitt nybrottsarbeid på ett av konferansens miniseminarer. Seminaret vil bestå av en rekke «ekspressforedrag», og du vil kun ha i underkant av syv minutter på å presentere. En stram tidsberegning stiller høyere krav til deg som innleder, og tvinger frem mer presise og spissede presentasjoner.

Utvalgte deltakere vil bli invitert til en treningsøkt hos oss hvor vi gjennomgår noen tips og triks som kan være nyttige å ha med seg i forberedelsene. Treningsøkten vil finne sted i Nasjonal komptansetjeneste TSB sine lokaler på Gaustad sykehus, onsdag 21. august. Dette er også en gylden mulighet for å videreutvikle dine presentasjonsteknikker og få tilbakemeldinger fra andre på ditt nybrottsarbeid. Bli med på en lærerik og humørfylt dag sammen med andre engasjerte TSB-ledere!

Ønsker du å presentere ditt nybrottsarbeid på TSB-lederkonferansen i september? For mer informasjon, ta kontakt på tsb@ous-hf.no eller ring prosjektleder Hilde Harwiss eller Margrethe Aaen Erlandsen for en uformell samtale på tlf: 469 59 791.