"Fem kjappe" med Aino Lundberg

Avtroppende leder for A-senteret, Kirkens Bymisjon, tror hun har bidratt til et artig og likeverdig arbeidsmiljø med rom for "fjoll". Svarene på "fem kjappe" viser noen av hennes refleksjoner rundt tiden som leder i TSB.

 

​Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?
Det krever mot å ta fatt på endringsprosjekter. Å slutte og ruse seg er ikke det vanskeligste, men å holde fast i de prosesser man har startet i behandling eller andre tiltak. Mening i livet er avgjørende. At arbeid, aktivitet og relasjoner er viktige i alle menneskers liv. At moralisme og fordømmelse av handlingsvalg ikke fører fram. At veldig ofte har brukeren selv de beste løsningene innabords.

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder? 
Jeg tror det har vært noe bra å være leder uten en profesjon, i TSB. Det å se helheter og ikke bare deler, se verdien av det tverrfaglige, at noen ganger har sosionomen den viktigste kunnskapen, andre ganger legen eller psykologen. Det å stille spørsmål ved vedtatte sannheter (selv om jeg kan bli veldig konklusiv innimellom). At man inkluderer brukernes egne erfaringer og talenter når man utvikler behandlingen er selvsagt! Spillet mellom de ulike kunnskapene og personene som innehar dem må preges av tillit og respekt. Være tydelig på at vi er heldige som får ta del i brukernes endringsprosesser, og at vi forvalter denne tilliten med kløkt, god metodikk og mellommenneskelig forståelse. Jeg tror jeg har bidratt til et artig arbeidsmiljø med rom for «fjoll» på det beste, og bidratt til likeverd i et arbeidsliv som raskt «tenker» at den høyest lønte er mer verdt enn andre, og at hierarki betyr at du kan oppføre deg som du vil når du har formelt høy posisjon.

Hva er suksesskriterium nr. 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?
At generell kunnskap om avhengighet og rustrøbbel ligger i bunn, men at dette kobles med tverrfaglig blikk, og at man skjønner at det finnes nesten like mange veier ut av et rusproblem som det finnes mennesker med rusproblem (alt for standardiserte prosesser i vårt felt må derfor kunne kalles et feiltrinn). At man forstår at ord og diagnoser er konstruksjoner, ikke virkeligheter (litt bekymring knyttet til dette). Dagens diskurs er rammet inn av helse/somatikk-forståelse. En rus- og avhengighetslidelse kunne hete «rusmisbruk» eller «rusmiddelbruk med alvorlige konsekvenser for den enkelte og hennes miljø». Å forstå at det å gi medisin kan hjelpe for noe men ikke for alt. Som behandler eller ansatt må man aldri tro at man er bedre eller særlig annerledes av verdi enn brukerne.

Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?
Tore Renbergs «Kompani Orheim» og David Howe: «On being a client. Understanding the process of councelling and psychotherapy».

Dette gir meg ny energi:
Enkelt! Å plukke sopp! I voksen alder har jeg fått en ny nysgjerrighet fordi jeg prøver å forstå noe tilsynelatende uforståelig (derfor må også boka til Long Litt Woon nevnes: «Stien tilbake til livet. Om sopp og sorg»). På jobb – engasjerte medarbeidere og pasienter som er fornøyde med sin egen prosess – der er læringspunktene for oss alle!

 

Kort faktaboks  

Navn: Aino Lundberg

Stilling: Virksomhetsleder ved A-senteret, Kirkens Bymisjon. Påtroppende avdelingsdirektør i NAV.

Født: 30.09.63

Utdannelse: Antropologi, rusbehandling fra Diakohjemmet, verdibasert ledelse, (candmag++)

På skrivebordet nå: Kirsten Thorup «Erindring om kærligheden»


Fant du det du lette etter?