"Fem kjappe" med Kari Lossius

Kari Lossius, den sporty lederen ved Bergensklinikkene, erkjenner at det i behandlingen av rus- og avhengighetslidelse er de små skrittene som teller. Som fagdirektør er hun dessuten opptatt av at faglig oppdaterte behandlere på alle nivåer er et suksesskriterium i behandlingen.

Kari Lossius bilde

Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?
­—De har gitt meg uendelig mye kunnskap, og jeg lærer stadige nye ting om meg selv gjennom å snakke med dem. Det blir ikke riktig å trekke frem ett forhold, men i stikkord kan jeg nevne at sammen med mine pasienter blir jeg litt klokere, litt mer ydmyk, litt rausere, litt sintere og uendelig takknemlig for at jeg slipper å gå igjennom en del av de utfordringene mine pasienter står overfor.

Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder
—Jeg håper at jeg først og fremst blir sett på som en fagperson som kan ledelse. I jobben min som fagdirektør er fag og etikk det som må prioriteres høyest. Derfor vil ord som strategi og leveranse komme litt lenger ned på lista. Jeg håper at jeg kan bidra til å gjøre livet lettere for våre pasienter og at det er kort vei mellom meg og de som jobber i Bergensklinikkene.

Hva er suksesskriterium nr. 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?
—God rusbehandling tar tid, dette er utfordrende arbeid både for pasienter og terapeuter. Relasjonen må holde i både "gode og onde dager" for det er de små skrittene som teller. God behandling krever gode behandlingsmodeller, gode teorier og metoder med faglig oppdaterte behandlere på alle nivå som vet at det er pasienten som er sjefen i eget liv.

Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?
—Nei det vet jeg ikke, men som student leste jeg mye psykoanalytisk/psykodynamisk litteratur – og den dynamiske tenkningen har nok preget min måte å jobbe på. Generelt blir jeg inspirert av bøker som er opptatt av fag og terapi og aller best liker jeg bøker skrevet av forfattere som selv har pasienter. En bok av Yalom er alltid like inspirerende.

Dette gir meg ny energi:
—Gode kolleger, inspirerende faglige samtaler, samvær med familie og venner, og så prøver jeg å få til en daglig joggetur – så joggeskoene er alltid med meg på jobbreiser.