HELSENORGE

Hospiter!

– Hospiter! Det var inspirasjonen Kristin Lervik fikk av sin mentorgruppe i TSB-ledernettverket. Nå har hun lagt bak seg tre måneder som hospitant på tre ulike arbeidsplasser i TSB og kommunal rusoppfølging. Hun bringer gjerne rådet om å hospitere hos hverandre videre til andre ledere.
"Ut og fly!" er Kristin Lerviks motto for dette året som leder i TSB. 

Kristin Lervik er fagleder ved Stiftelsen Renåvangen, et terapeutisk samfunn i Rendalen. Siden hun startet i 1995, har hun har hatt mange ulike roller og oppgaver. Blant de hun nå har, er opplæring av nyansatte og pasienter. «Du har mye ansvar», slo mentor Brith Sjøvold fast under en av de første ledersamlingene som Kristin deltok i, i regi av mentorprogrammet til ledernettverket.

«Ut og fly»

I 2020/2021 hadde Brith og Kristins gruppe, i likhet med andre grupper i ledernettverket, Ibsen som inspirasjonskilde. «Ut og fly» var mottoet Kristin laget seg, og som nettverksgruppen støttet henne til å ta på det største alvor. Renåvangen har tradisjoner for hospitering, og i samråd med leder og tillitsvalgte, fikk hun «go» for å gjøre avtale om å hospitere tre måneder i tre ulike virksomheter i TSB og kommunalt tiltak for rusavhengige, med full lønn.
– Jeg er veldig takknemlig både overfor arbeidsgiver og stedene som valgte å gi meg denne muligheten, sier hun.

Fulle dager

Avdelingsleder Håkon Blomstrøm ved Avrusningsavdelingen på Blå Kors Lade behandlingssenter var positivt overrasket over at TS-lederen som han hadde sagt ja til å huse som hospitant, gikk full vakt 07:30–15:00. Hver arbeidsdag, hele måneden.
– Struktur har jeg nok fått i blodet etter 26 år i et terapeutisk samfunn, forklarer Kristin Lervik. – Å være en god rollemodell som ansatt, er verdier vi holder høyt.

Alle stedene hadde Kristin rolle og oppgaver som en vanlig miljøarbeider. Vertskap for hospiteringsoppholdene ble valgt ut fra sine ulike profiler som gode og viktige fagmiljøer i forkant av, underveis i og etter behandling. Ved siden av Avrusingsavdelingen ved Blå Kors Lade behandlingssenter, tok hun del i behandlingsvirksomheten ved Tyrilisenteret på Høvringen gård i Trondheim og arbeidsrettet oppfølging ved Brygga i Trondheim (se faktaramme om stedene).

Fra PC til fysisk hverdag

Størst kontrast til Renåvangen var avrusningsavdelingen.
 – I avrusningsfasen kommer en veldig nær folks følelser og behov: ting man kan overse i hverdagen som travel leder. Jeg som ofte har arbeidet ved en PC, opplevde frihet i å ta del i den fysiske hverdagen. Jeg fikk lov til bare å være Kristin!

Inspirasjon begge veier

Stiftelsen Renåvangen har lange tradisjoner for hospitering. Blant annet er en tradisjon at ansatte hospiterer i andre terapeutiske samfunn som pasient, for å oppleve tilbudene fra deres ståsted. Reiser og studieopphold er heller ikke ukjent for ansatte i Stiftelsen Renåvangen:
– Som en institusjon opprettet i 1987, med røtter i de første TS-ene i USA på slutten av femtitallet, må vi hele tiden oppsøke og la oss utfordre av kunnskapen som finnes i år 2021.

Ifølge Kristin delte alle stedene hun hospiterte hos, raust av kunnskap som vil komme Renåvangen til gode. Ett sted plukket hun opp gruppeterapi-metoder, et annet praktisk-filosofiske samtaler.
 – Hvert sted jeg var hadde jeg avsluttende samtaler med lederen. Alle inviterte meg til å komme med usensurerte betraktninger om hva jeg syntes var bra og hvor de kunne ha forbedringspotensiale, sier Kristin som håper inspirasjonen gikk begge veier.

Håkon Blomstrøm ved Avrusningsavdelingen til Blå Kors Lade behandlingssenter bekrefter at nytten var gjensidig: ­– Kristin ble en ressurs for avdelingen!

Sykkelturer og andre turer

– Dette året hadde jeg på dagsorden å utvikle meg som leder, oppsummerer faglederen som beskriver nettverksgruppen som en fin ramme rundt akkurat det: – Den har vært et godt fellesskap der vi kunne være åpne og ærlige både om det som er lett og det som er vanskelig i jobben som ledere.
– Gjennom utveksling av erfaring og kunnskap i TSB kan vi yte enda bedre helsehjelp til de som trenger det, sier faglederen. – Inspirasjonen til å hospitere var spesielt bra for meg som vært så lenge på samme arbeidssted.

Kristin fikk sykkel i gave etter 25-års ansettelse.
– Den gaven ble mer symbolsk enn tiltenkt og tok meg langt.